Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

За Ладжър

Ладжър е софтуерна компания, специализирана в проектиране, бизнес анализ, софтуерна разработка, внедряване, поддръжка и развитие на уеб- базирани софтуерни приложения.

Основните направления, в които работи са готови софтуерни решения, софтуер по поръчка и консултиране.

Ладжър е създател на Имперо – Уеб-базирано ERP решение и Елементс – софтуерна платформа за разработка на уеб-базирани приложения.

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране