Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

окт/09

14

ERP – ползи и алтернативи от такова софтуерно решение

LagerERP е съкращение от Entreprise Resource Planning и обозночава клас софтуерни системи, които имат за цел да обхванат всички процеси в едно предприятие – продажби, снабдяване, планиране на производството, складово стопанство, счетоводоството и т.н.

ERP е интегрирано решение, което означава централизирано въвеждане и съхраняване на цялата информация, която се въвежда от потребителите. По този начин всяко въведено нещо става веднага достъпно до всички отдели и процеси в предприятието. Като контраст може да се даде традиционния подход, където за всяка задача (счетоводоство, продажби, склад и т.н.) се използва отделен софтуерен продукт и впоследствие данните се синхронизират между отделните софтуерни продукти, което лесно води до грешки. Често се използват дори файлове на MS Excel, в които хората си водят различна информация, често с различна структура и данни, което прави консолидираните справки невъзможни. ERP системите позволяват лесно направата на справки, които се простират през цялата дейност на фирмата, взаимствайки данни от всички отдели и бизнес процеси.

Внедряването на ERP система води много ползи след себе си:

  • Интегрирана информация – цялата информация за работата на фирмата се съхранява на единно място
  • Повишаване на качеството на работа на фирмата – много често внедравянето на ERP софтуер e съпроводено с внедряването и на система за качество - ISO, ITMark, CMMI и др.
  • Оптимизиране на разходите – ERP софтуерът може да автоматизира много процеси, което освобождава хората да вършат друга работа и по този начин да са по-производителни.
  • Статистика в реално време – това е директно следствие от интегрираната информация – така винаги могат да се получават актуални справки за състоянието на фирмата.
  • Контрол на процесите – чрез интегрираното съхраняване на информацията могат да бъдат проследени всички бизнес процеси от начало до край и така да се оптимизират и контролират.
  • Взаимстване на добри практики и know-how от системата и внедрителя – често при внедряването се оптимизират и преосмислят процесите във фирмата – в ERP системите има натрупано много know-how, което може да послужи на фирмата.

 Алтернативите при избирането на софтуер за управление на бизнеса са много, но могат да се сведат до няколко главни групи:

  • Подход „който както се оправи“ – обикновено началниците на отделите, дори понякога самите служители, избират как да си помагат при работата – счетоводителите имат любим софтуер, търговците си водят Excel-ски файлове с клиентите (обикновно всеки – различен), производствените директори планират на хартия, касиерите пишат по кочани и т.н.
  • Изграждане на софтуер по поръчка – отивате при софтуерна фирма (или използвате собствения си IT отдел, ако имате такъв). Традиционно много скъпо решение, при което често се допускат грешки, които костват много да се оправят.
  • Използване на отделен софтуер за всеки процес и последващо интегриране на данните между софтуерите.
  • Готово ERP решение, което лесно се адаптира.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране