Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

дек/09

15

Упътване за ползване на Имперо

Продажби

 1. Как да
  1. Как да: Фактурирам продажба
  2. Как да: Заредя групови количества в търгове
 2. Обекти
  1. Запиване
  2. Пакетни цени
  3. Оферти
  4. Заявки
   1. Вътрешна поръчка
   2. Дистрибуция
   3. Магазинна продажба
   4. Продажба
   5. Поръчки
  5. Проекти
  6. Търгове
   1. Търгове
   2. Гаранции към търгове
   3. Вид на гаранцията
  7. Ценови листи
 3. Документи
  1. Фактури
  2. Дебитни известия
  3. Кредитни известия
  4. Необвързани документи
  5. Дневник на изходящи документи
 4. Справки
  1. Дневник на продажбите
  2. Клиенти без активност
  3. Нови клиенти
  4. Оборот по шефове на сделки
  5. Обороти на продуктови мениджъри (по клиенти)
  6. Падежи за фактуриране
  7. Продажба услуги
  8. Справка приходи
  9. Справка продажби
  10. Справка търгове
 5. Настройка
  1. Базови дати
  2. Начини на плащане
  3. Обекти към ценова листа
  4. Продуктови мениджъри
  5. Типове поръчки
  6. Търговци
  7. Файлове към договор
  8. Фактуриране

Склад

 1. Обща информация
 2. Обекти
  1. Артикули
   1. Артикули
   2. Марки артикули
   3. Типове артикули
   4. Функционални групи
   5. Цени на доставчици
  2. Движения
   1. Получаване (Доставка)
   2. Разпределение
   3. Изписване
   4. Инвентаризация
   5. Бракуване
   6. Всички движения
  3. Други
   1. Минимални наличности на артикул
  4. Амортизации
  5. Инвентаризации
  6. Окачествяване
  7. Резервации
  8. Трансформации
  9. Справки
   1. Движение на артикули по обекти
   2. Наличност
   3. Наличност към дата
   4. Наличност на дистрибутори
   5. Наличности на път
   6. Списък на наличности
 3. Настройка
  1. Дестинации
  2. Доставчици на артикули
  3. Мерни единици на артикули
  4. Основания за движение
  5. Служебни дестинации
  6. Типове складове

Снабдяване

 1. Обща информация
 2. Обекти
  1. Заявка за доставка
  2. Поръчка към доставчик
  3. Доставка
  4. Снабдяване
   1. Типове разходи по доставка
   2. Основания
  5. Документи
   1. ДДС Протокол
   2. Дебитни известия
   3. Дневник на входящи документи
   4. Кредитни известия
   5. Митнически декларации
   6. Протоколи
   7. Сметки
   8. Фактури
  6. Справки
   1. Справка разходи към доставка
   2. Справка покупки

Финанси

 1. Как да:
  1. Как да: Преместя парични средства?
 2. Обекти
  1. Салда по сметки
  2. Парични операции
  3. Права по парични операции
  4. Входящи падежи
   1. Входящи падежи за данъци
   2. Входящи падежи за стока
   3. Всички входящи падежи
   4. Други входящи падежи
  5. Финансови центрове
   1. Допълнителни проверки към правила за разпределяне по финансови центрове
   2. Обекти за разпределяне по финансови центрове
   3. Правила за разпределяне по финансови центрове
   4. Разпределения към правила за разпределяне по финансови центрове
   5. Финансови центрове
  6. Справки
   1. Анализ на задълженията на клиенти
   2. Входящи парични потоци
   3. Входящи плащания
   4. Възраст на просрочени падежи
   5. Големина на просрочени падежи
   6. Движения по сметка
   7. Наличности
   8. Неплатени просрочени падежи
   9. Списък на плащания
   10. Справка за равнителни салда
   11. Предстоящи плащания към доставчици
 3. Настройки
  1. Парични операции
   1. Дестинации
   2. Каси
   3. Предефинирани текстове за парични операции
   4. Обекти към основания
  2. Схеми за разпределение по финансови центрове
  3. Схеми на плащане

Страници: 1 2 3

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране