Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Архив за декември 2010

30

дек/10

Бъдещи събития

Справката бъдещи събития – показва активностите, чийто статус е несвършен и събитията които предстоят. В зависимост от дата събитието или активността се маркират в синьо, черно или червено.

В синьо са маркирани събитията и активности със срок на изпълнение от текущата дата до четири дни след нея.

В червено са маркирани активности, чиято дата на изпълнение е била преди текущата.

В черно са маркирани събития и активности, чиято дата на изпълнение е след повече от четири дни от текущата дата. (още…)

30

дек/10

Търговски проекти

Особености

Преди да се започне работа с търговските проекти е необходимо да се настроят статусите, които ще приемат проектите. Това се извършва от Настройки/CRM/Статус на проект. Търговският проект не може да премине към краен статус (успех или неуспех), ако има изпълнители към екипа на проекта, които са без самооценки, крайни оценки и коментари към тях.

Характеристики по групи (описание на полета и попълване)

Основна информация

Код – попълва се автоматично от Имперо
Име* – попълва се наименованието на проекта
Описание – попълва се кратко описание на проекта
Отговорник – посочва се служителя, който е отговорен за проекта
Тип задачи, която съдържа – посочва се типът на включените в проекта задачи
Начална дата* – посочва се дата, на която стартира проекта
Планирана крайна дата – посочва се датата, на която се очаква да бъде изпълнен проекта
Приоритет – посочва се степента на значимост на изпълнение на проекта спрямо другите проекти. Могат да бъдат дефинирани и настройвани от Настройки/CRM/ Приоритет на проект
Вероятност – посочва се степента на успеваемост на проекта. Могат да се дефинират и настройват от Настрйки/CRM/Вероятност на проект
Начална дата – датата, на която стартира изпълнението на проекта
Планирана крайна дата – посочва се датата, на която се очаква да приключи проекта
Отнася се за (обект) – посочва се обект от Имперо, към който е свързан проекта.
Отнася се за (запис) – посочва се конкретен запис от избрания обект, с който е свързан проекта
Тип проект* – автоматично се попълва със стойността Търговски проект, която не може да бъде редактирана попълнено е със стойността Търговски проекти
Клиент* – посочва се клиента, за който е проекта
Лица за контакти* – посочват се лицата за контакт от страна на клиента, които са ангажирани с проекта
Търговец – посочва се търговец, който е ангажиран с проекта. Когато в клиента е попълнено полето Обслужащ търговец, тогава това поле се попълва автоматично.
Дата на завършване – попълва се автоматично при преминаването на проекта в краен статус
Завършен – полето е маркирано, когато проекта е в краен статус (успех или неуспех)

Екип към проект

Въвежда се екипът, който ще бъде ангажиран с изпълнението на проекта. За целта се попълват полетата:
Служител – посочва се служителят, който ще участва в изпълнението на проекта
Роля – посочва се ролята, която ще изпълнява при изпълнението на проекта

Преди да бъде завършен проекта се попълва информация за представянето на участниците. За целта се попълват полетата:

Самооценка – предоставя информация за оценката, която конкретния служител е поставил по повод изпълнението на проекта
Коментар към самооценка – предоставя информация за коментара на служителя относно своята самооценка
Крайна оценка – това е оценката, която отговорника на проекта поставя за представянето на конкретния служител
Коментар към оценка – показан е коментара съпътстващ поставената оценка

Задачи

Предоставя информация както за включените в проекта задачи, така и представя възможност за добавяне на нови задачи към проекта. При добавяне на нови задачи се попълват описаните тук полета.

Активности

Прилага се за управление на свързаните с проекта активности, в това число добавяне на нови и редактиране на съществуващи такива. Подробно описание на полетата и предприеманите спрямо активностите действия можете да прочетете тук.

Оферти

Използва се за управление на свързаните с проекта оферти, в това число добавяне на нови и редактиране на съществуващи оферти. Подробно описание на полетата и действията можете да прочетете тук.

Страници: 1 2

30

дек/10

Кампания

Кампаниите могат да бъдат бъдат маркетингови и проектни. Избирайки Кампании се отваря екран, съдържащ информация за всички съхранявани в системата кампании, както маркетингови така и проектни.

(още…)

30

дек/10

Дни от календара

Дни от календара позволява маркирането на определени дни като работни, почивни или национални празници. (още…)

30

дек/10

Календар

В календара са посочени всички текущи и планирани на потребителя активности. (още…)

30

дек/10

Активности

Активностите се използва за управление на дейностите, които потребителите в Имперо изпълняват. Те могат да бъдат изпращане на e-mail, създаване на оферта, телефонен разговор с даден контрагент или други.

(още…)

Страници: 1 2

28

дек/10

Като за Коледа

В духа на коледните празненства и в очакване на новогодишните такива, ние от Ladger, с любезното съдействие на Calipers, BBAN, CEED и ADN Payroll реализирахме успешно и весело коледно парти.

И пак в този дух ние от Ladger пожелаваме на Вас, нашите читатели, целогодишни коледни чудеса, възвисяващи духа и изпълващи го с магия и топлина, точно като коледните курабийки и горещия шоколад.

А за да се убедите, че партитата ни са наистина успешни, както и реализираните от нас проекти, можете да разгледате снимките в профила ни във Facebook.

14

дек/10

Интеграция с други приложения на Имперо – уеб-базирано ERP решение

Често се налага да се обменят данни между две приложения – например между вътрешната система за управление и уебсайта на компанията, при изпращане на данни от фирмите към НАП (дневници по ДДС, осигуровки и др.) или между софтуери на различни фирми, обменящи данни. Тази обмяна на данни се нарича интеграция и възможността на един софтуер да се интегрира с друг е важна част от функционалностите му. (още…)

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране