Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

дек/10

30

Активности

Активностите се използва за управление на дейностите, които потребителите в Имперо изпълняват. Те могат да бъдат изпращане на e-mail, създаване на оферта, телефонен разговор с даден контрагент или други.

Особености

  1. Когато бъде добавена активност, чиято дата е в миналото, статусът й автоматично преминава в „Свършена“.
  2. Всеки потребител има право да преглежда и редактира активностите си в календара. Редакцията на чужди активности се разрешава чрез даване на допълнителни права, от обекта Служители в модула Човешки ресурси.
  3. Когато в активността има бъдещо действие, Имперо създава линк към него, от който може да бъде отворено и прегледано. На картинката е показана активност, която е среща и бъдещето действие, на която е E-mail.

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

Основна информация

Код – попълва се автоматично от Имперо. Служи за различаване на записа в базата данни
Тип активност – посочва се действието, което ще бъде или е било изпълнено
Към задача – посочва се задачата, към която е активността (ако има такава)
Контрагент – посочва се контрагента, с който е свързана  активността. Полето се попълва автоматично, когато към активността е посочена задача, която е по проект, защото в проекта е указан контрагента
Лице за контакт – посочва се лице за контакт измежду въведените в контрагента лица
Дата на активност – посочва се датата, за която е планирана активността
От час – часът, в който стартира активността
Продължителност – попълва се продължителността на активността. Изчислява се автоматично, когато са попълнени полетата От час и До час
До час – изчислява се автоматично, когато полетата От час и Продължителност са попълнени
Служител – посочва се служителят, който ще изпълнява активността
Участници – това са служители на организацията, на които активността им се посочва в календара и знаят, че имат участие в нея. Най-често се посочват, когато активността е среща.
Главен проект – посочва се главния проект, към който е активността. Използва се ако активността участва само в един проект.
Всички проекти – всички проекти, в които участва активността. Забележка: Една активност може да участва в повече от един проект.
Инициирано от – посочва се иницииращата активността страна. Може да бъде: от нас и от контрагента
Място – локацията за провеждане на срещата. Може да бъде: при нас и при контрагента
Следствие от – посочва се активността в резултат, на която е текущата, ако има такава
Напомняне – посочва се колко минути преди стартирането на активността да се появи припомняне за нея. В случай, че не се зададе точен час Имперо автоматично задава 15 мин. преди стартирането на активността.
Отметната – маркира се, когато потребителя не желае да има припомняне за активността, както й когато припомнянето е отменено през интерфейсния му прозорец. Повече информация вижте на Как да: Създам напомняне

Страници: 1 2

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Календар 30 декември 2010
Дни от календара 30 декември 2010
Кампания 30 декември 2010
Търговски проекти 30 декември 2010
Бъдещи събития 30 декември 2010

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране