Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

дек/10

30

Бъдещи събития

Справката бъдещи събития – показва активностите, чийто статус е несвършен и събитията които предстоят. В зависимост от дата събитието или активността се маркират в синьо, черно или червено.

В синьо са маркирани събитията и активности със срок на изпълнение от текущата дата до четири дни след нея.

В червено са маркирани активности, чиято дата на изпълнение е била преди текущата.

В черно са маркирани събития и активности, чиято дата на изпълнение е след повече от четири дни от текущата дата.

Колони

Име – името на събитието или активността
Дата – датата на провеждане на събитието или активността
Обект – обекта, с който е свързана активността или събитието
Запис – записа, с който е свързана активността или събитието
Автор – създателя на активността или събитието
Служител – служителя, за който се отнася събитието или активността
Участници – участниците в събитието или активността
Тип бъдещо събитие – посочва се типа на бъдещото събитие (активност или събитие)

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Типове активност 5 януари 2011
Статус на проект 5 януари 2011
Причина за край 5 януари 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране