Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

дек/10

30

Дни от календара

Дни от календара позволява маркирането на определени дни като работни, почивни или национални празници.

Чрез дни от календара могат да се дефинират различни по вид изключения, така например работа в почивни дни или почивка в работни такива. При добавянето на нов запис в Дни от календара се попълват полетата:

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

Основна информация

Код
Дата – попълва се датата на деня от календара
Тип ден – посочва се типа навъвеждания ден
Описание – ако е необходимо се попълва описание на деня
Ежегоден – маркира се в случай, че въвеждания ден е на една и съща дата всяка година

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Кампания 30 декември 2010
Търговски проекти 30 декември 2010
Бъдещи събития 30 декември 2010
Типове активност 5 януари 2011
Статус на проект 5 януари 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране