Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

дек/10

14

Интеграция с други приложения на Имперо – уеб-базирано ERP решение

Често се налага да се обменят данни между две приложения – например между вътрешната система за управление и уебсайта на компанията, при изпращане на данни от фирмите към НАП (дневници по ДДС, осигуровки и др.) или между софтуери на различни фирми, обменящи данни. Тази обмяна на данни се нарича интеграция и възможността на един софтуер да се интегрира с друг е важна част от функционалностите му.

Защо да се интегрираме

Първоначален импорт

Първоначалният импорт е задължителен почти за всяко приложение – вече почти винаги новият софтуер замества някакъв стар софтуер или начин на съхранение на информацията.

Да не въвеждаме данни два пъти

Често една фирма използва повече от един софтуер за управление различни процеси – например бизнес софтуер и счетоводен или HR софтуер. Много често входната информация за счетоводния или HR софтуер вече съществува в бизнес софтуера и е неефективно да се въвежда два пъти. Още повече, възможно е един софтуер да валидира данните в друг.

Заради изискване

Често нуждата от интеграция е първоначално изискване. Възможно е например софтуерът да е разположен на няколко сървъра или на няколко части, които трябва да комуникират една с друга, прехвърляйки си данни.

Защото трябва използваме услуга

Когато искаме да използваме публична или платена услуга, като например прогноза за времето, следене на финансовите пазари или новините, интеграцията е начинът да я получаваме автоматично.

Видове интеграция

Интеграцията може да бъде няколко вида – еднократен импорт на данни, статичен обмен на данни или чрез автоматизиран обмен.

Еднократен импорт на данни

Използва се обикновено при смяна на софтуера и прехвърляне на информация от стария към новия софтуер. Импортът е една от най-проблемите интеграции, защото при смяна на софтуера новият софтуер почти винаги има различна структура на данните – съхраняват се по-подробно или по различен начин, което поражда нуждата от допълнителна обработка на изходните данни – например старият софтуер е съхранявал поръчките и фактурите като един запис, докато за новия софтуер има изискване да бъдат два отделни записа. Често разработването на такава обработка отнема значително количество време и води до непълни данни. Също така нерядко след това се налага допълнително попълване или обработка на данните в новия софтуер от служителите.

Статичен (ръчен) обмен на данни

При този подход данните се експортират от изходния софтуер от служител и след това се импортират в софтуера, за който са предназначени. Форматът на файла е предварително уточнен (или съществуващ в единия от двата софтуера). Този подход е най-лесен за осъществяване, но пък има няколко съществени недостатъка:

  • трудоемко (изисква намеса от служител) – необходимо е квалифициран за работа с двата софтуера служител (обикновено IT специалист) да извършва действията по експорт и импорт на данни. Този служител трябва да може да проверява в най-общи линии резултата от импорта, както и да е в състояние да се справи с възможните проблеми;
  • неактуални данни – данните ще бъдат толкова актуални, колкото често се прехвърлят между двата софтуера от служителя, отговорен за прехвърлянето;
  • ако при импорта се установи проблем, служителят трябва да се върне в другия софтуер, да отстрани проблема (за което трябва да е квалифициран), да експортира отново и да импортира отново. Това отнема време и е неефективно;
  • липса на обратна информация – изходният софтуер няма никаква информация за това какви проблеми е имало с данните при импорта, без да се разработи обратното – експорт на резултатите от целевия софтуер и импорт в изходния;
  • слаб контрол – изходният софтуер няма възможност да валидира действията на потребителя, защото не комуникира с другия софтуер в реално време. Така проблемите се откриват при импорта, а не когато се създават записите от потребителя. Това може да наложи доста дълга процедура по отстраняване на проблема с откриване на потребителя, създал данните и т.н.

Автоматизиран обмен на данни с „гореща папка“ (hot folder)

При този подход за интеграция изходният софтуер автоматично подготвя данните в определен формат и ги поставя на място, което целевият софтуер периодично проверява – например папка на FTP сървър. Този подход решава проблемите с трудоемкостта и неактуалните данни, но не решава останалите проблеми – слабия контрол и липсата на обратна информация, въпреки че обратна информация може да се даде, но води до усложняване на системата.

Еднопосочно предоставяне на услуга

Това е един от най-разпространените и най-лесните за прилагане методи на интеграция. Най-честата му употреба е получаването на информация за времето, на актуални новини или следене на борсовите индекси и се използва от популярните Gadgets – малки приложения, които са интегрирани обикновено в операционната система.
Този подход за интеграция е независим от платформата, тъй като най-често информацията се представя в XML формат и е достъпна през уеб (по HTTP протокол).
Малко по-сложната имплементация на този метод е в популярните Web Services, което бе допълнително разработено като стандарт. Това е начин на различни доставчици на услуги да „публикуват“ услугите си по начин, по който лесно могат да се откриват от приложения-клиенти на услугите.
При този вид интеграция обратна информация не се предоставя и актуалността на данните зависи от това колко често клиентът проверява за нова информация.

Двупосочна интеграция в реално време

Двупосочната интеграция в реално време е най-сложният и в същото време в най-функционалният тип интеграция. Този подход обикновено се комуникира през уеб – през HTTP протокол или използване на сокети.
Тази интеграция работи на принципа заявка-отговор, като по този начин се решават проблемите с липсата на контрол и обратна информация и не се изисква никаква интервенция или участие от служител, за да оперира нормално.

Добри практики и примери

SeeNews

SeeNews е проект, който „Ладжър” разработи в партньорство с Калипърс за „АИИ Дейта Процесинг”. Този проект се състои от 4 софтуерни приложения и 3 уебсайта, които по задание трябваше да се разположат на различни сървъри. Това наложи изработването на двупосочна интеграция между приложенията. В този проект използвахме двупосочна интеграция в реално време. Повече можете да прочетете тук.

Българска Мрежа на Бизнес Ангелите

Този проект успешно използва системата за интеграция с външни приложения в реално време на Елементстм. По този начин реализирахме пълна интегрираност на сайтовете за бизнес ангели и предприемачи с Имперотм. Така предприемачите и бизнес ангелите получават информация директно от Имперотм в реално време, без да има риск за нейната сигурност.

Имперо-Ладжър Екстранет

Приложението, което разработихме за нашата ERP система за комуникация с клиентите, ни осигурява точна и навременна информация за нас и за клиентите относно статуса на проектите и задачите им.

Интеграция на вашето Имперо с уебсайта ви

Защо да разработвате два продуктови каталога и да актуализирате информацията на две места? По този начин можете да управлявате информацията си в Имперотм и сайтът ви да е бъде винаги актуален, без да влагате допълнителни усилия.

  • Изпратете ни запитване тук,
  • пишете ни e-mail на office@ladger.com,
  • Или ни се обадете на 02/986 99 66.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Като за Коледа 28 декември 2010
Активности 30 декември 2010
Календар 30 декември 2010
Дни от календара 30 декември 2010
Кампания 30 декември 2010

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране