Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

фев/11

4

Банкови сметки

Обектът управлява свързаната с банковите сметки на контрагентите информация. При добавянето на нова банкова сметка се попълват полетата:

Характеристики по групи (описание на полета и попълване)

Основна информация

Код* – въвеждате iBAN номер на банковата сметка
Фирма* – посочвате юридическото лице, за което ще бъде въвежданата банкова сметка
Валута* – посочвате валутата, в която ще бъдат сумите по сметката
Банка – въвеждате банката, към която е добавяната банкова сметка

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Настройка: Титли 4 февруари 2011
Настройка: Индустрия 4 февруари 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране