Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

фев/11

4

Всички контрагенти

Информацията за контрагентите в Имперо е структурирана в обектите:

 1. Банки
 2. Дистрибутори
 3. Доставчици
 4. Клиенти
 5. Куриери
 6. Лица за контакти
 7. Митници

Основни действия

Основните действия, които могат да бъдат предприемани спрямо всички контрагенти са:

 • създаване на нов клиент, банка, куриер, лице за контакт, дистрибутор, доставчик, чрез бутона Добави.
 • редактиране на информацията за контрагентите, чрез бутона Отвори.
 • изтриване на контрагент. За да бъде успешно изтрит, който да е от посочените контрагенти е необходимо да се избере бутона Изтрий от Всички контрагенти.
 • промяна на типа на контрагента, използва се бутона Смени типа. В отворилия се прозорец се посочва новия тип на контрагента.

Характеристики по групи (описание на полета и попълване)

Основна информация

Име – въвежда се името на контрагента
Родител – посочва се организацията, към която е въвеждания запис. Полето е активно, когато се въвежда лице за контакт. В този случай се посочва организацията, към която е лицето за контакт.
Вид – посочва се вида на контрагента (физическо или юридическо лице/звено)
Тип – тип контрагент. Може да бъде съответно клиент, банка, куриер, лице за контакт, дистрибутор, доставчик
Бележка
ЕИК/ЕГН – според вида контрагент се попълва ЕИК или ЕГН съответно за юридическо и физическо лице
Обслужваща фирма – попълва се организацията, с която въвеждания контрагент работи
Индустрия – посочва се индустрията, към която е контрагента

Контактна информация

Държава – посочва се държавата, от която е контрагента
Регион – посочва се регионът, от който е контрагента
Населено място – попълва се населеното място, от където е въвеждания контрагент
Телефон 1/Телефон 2/Телефон 3 – въвеждате съответните телефони за контакт
Факс – въвежда се факс номера, на който е достъпен контрагента
Мобилен телефон – попълва се мобилния номер за контакт с контрагента
E-mail адрес – въвежда се e-mail адреса на контрагента
Уеб адрес – попълва се уеб адреса на въвеждания контрагент

Прочетете още:

Търгове1 март 2011
Периоди25 октомври 2012
Активности30 декември 2010
Бъдещи събития30 декември 2010
Събития4 февруари 2011
Клиенти4 февруари 2011
Дистрибутори4 февруари 2011
Търговски обекти4 февруари 2011
Доставчици4 февруари 2011
Банки4 февруари 2011
Куриери4 февруари 2011
Лица за контакти4 февруари 2011
Служители10 февруари 2011
Потребители11 февруари 2011
Складове21 февруари 2011
Комисионери1 март 2011
Търговци2 март 2011
Входяща поща11 март 2011
Валута26 май 2011
Аналитичности12 август 2011
Оферти24 октомври 2014
Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Доставчици 4 февруари 2011
Банки 4 февруари 2011
Куриери 4 февруари 2011
Лица за контакти 4 февруари 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране