Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

фев/11

11

Групи потребители

Използва се за въвеждането на нови потребителски групи и за редактирането на съществуващи вече такива. При въвеждането на нова потребителска група се попълват полетата:

Характеристики по групи (описание на полета и попълване)

Основна информация

Име – посочва се името на групата потребители
Бележка – попълва се специфична информация за групата потребители, ако има такава

Особености

Имперо позволява задаване на права за достъп на Групи потребители, всеки един потребител може да участва в повече от една група, при което правата му за достъп от групите, в които участва се събират. За да може потребителя да разбира бързо и лесно правата за достъп на Групите потребители са въведени следните означения:

  • избрано и запълнено в зелено квадратче пред името на модула – разрешени са всички действия спрямо обектите и разширенията в подмодулите на модула
  • бледозелено квадратче пред името на модула – разрешени са част от действията спрямо част от обектите и разширенията в част от подмодулите на модула
  • празен квадрат пред името на модула – всички действия спрямо обектите и разширенията във всички подмодули на модула не са разрешени

Задаване на права за достъп – действия

Задаването на права за достъп в обекта Групи потребители се извършва след избор на действието Права на достъп след от Общия преглед на обекта.

Отваря се прозорец, в който се спазват следните стъпки:

1. Избира се групата, за която ще се задават права на достъп.

2. Посочва се модула, за който ще се зададат правата за достъп.

3. Посочва се подмодула, за който ще се зададат правата за достъп.

4. Посочва се обекта и разширението от подмодула, за които се задават правата за достъп

5. Посочват се действията, които ще се предприемат спрямо този обект и разширение

  • действието Всички права разрешава предприемането на всякакви действия спрямо обектите и разширенията във всички подмодули на всички модули;
  • действието Никакви права премахва всички съществуващи права за достъп на групата.

Прочетете още:

Потребители11 февруари 2011
Статуси8 юни 2011
Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Филтър на обекти 11 февруари 2011
Част от филтър 11 февруари 2011
Администрация 11 февруари 2011
Трансформации 17 февруари 2011
Окачествяване 17 февруари 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране