Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

фев/11

7

Как да: Създам нов клиент

За въвеждане на нов клиент се използва бутона Добави от обекта Клиенти. В обекта се управлява информацията свързана с кредитния лимит, лицата за контакт, категоризирането, статистиката, целите, събитията на клиента.

Стъпки при добавяне на клиент

1. Въвеждане на основна информация за клиента

Име* – попълва се името на клиента
Вид* – указва се дали клиента е физическо или юридическо лице
Забележка: Когато на клиента е предвидено да бъде издавана фактура е необходимо да бъде посочено, че е физическо или юридическо лице и трябва да бъдат попълнени съответно ЕИН или ЕГН.
ЕИН/ЕГН – попълвате се съответно за юридическо или физическо лице
Регистриран по ДДС – маркира се, ако клиента е регистриран по ДДС
ИН по ДДС* – попълва се автоматично от Имперо
Държава* – попълва се държавата, от която е въвеждания клиент
Населено място* – посочва се населеното място, от което е клиента
Адрес на регистрация* – попълва се адреса на регистрация на клиента, който ще фигурира в издаваните към клиента фактури

2. Добавяне на свързано лице в Имперо

Преди да бъде добавена информация за свързаното лице е необходимо основната информация за клиента да бъде запазена. След запазването става възможно попълването на полето Родител в което се посочва записа, който е дъщерна организация на основния клиент. Така например клиентът Зелена пътека е под шапката или дъщерна организация на Зелена гора, за това в полето Родител на записа Зелена пътека е посочена Зелена гора.

3. Добавяне на информация за събития свързани с клиента

При въвеждането на информация за събитията свързани с клиента се спазват стъпките:
1. От свързания обект Важни събития за клиента се избира бутона Добави
2. В отворилия се прозорец се посочва
Дата – датата на събитието
Описание – с какво е свързано събитието
Ежегодно – маркира се в случай, че събитието се провежда всяка година

4. Добавяне на търговски обект

Въвеждането на нов търговски обект се извършва в списъка в едноименния таб. При добавянето на нов търговски обект се попълват полетата или колоните:

Основна информация
Код* – задължително поле, чрез което се отличава записа в системата
Име – попълва се името на търговския обект
Тип обект – посочва се предназначението на обекта – магазин/офис или друг тип

Контактна информация
Попълва се информация свързана с данните за контакт до търговския обект – населено място, телефон, уеб адрес и т.н.

5. Конфигуриране на кредитен лимит

За целта се попълват характеристиките:
Има кредитен лимит – маркира се в случай, че клиента има определен кредитен лимит
Кредитен лимит (с ДДС) – въвежда се определения за клиента кредитен лимит
Блокира при надвишение – маркира се, ако при надвишаване на посочения лимит няма да бъде разрешено извършване на продажби за клиента

Страници: 1 2

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Търговски пътник 7 февруари 2011
Служители 10 февруари 2011
Настройка: Длъжности 10 февруари 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране