Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

фев/11

4

Клиенти

Модулът управлява свързаната с клиентите на организацията информация.

Основни положения

1. Добавяне на клиент

Добавянето на нов клиент се извършва чрез избор на бутона Добави. Информация за основните стъпки при добавянето на нов клиент, можете да прочетете в Как да: Създам нов клиент.

2. Редактиране на клиент

Обновяване на информацията за клиента се извършва чрез избор на бутона Обнови.

3. Задаване на структура на клиента

Структурирането на клиента позволява добавяне на информация за неговите лица за контакт и свързани контрагенти. Информацията за тях се посочва съответно чрез:
1. <Добави ново лице за контакти>
2. <Добави нов свързан контрагент>

4. Категоризация на клиент

Категоризиране служи за оценяване на клиента по предварително въведени признаци. Задаването на признаци за категоризация се извършва от Настройки/Маркетинг/Признак за категоризация, където се посочва име на признака и съответните точки за стойностите му.

http://www.youtube.com/watch?v=-tCc4abTuaE

Прочетете още:

Търгове1 март 2011
Събития4 февруари 2011
Дистрибутори4 февруари 2011
Търговски обекти4 февруари 2011
Доставчици4 февруари 2011
Банки4 февруари 2011
Куриери4 февруари 2011
Лица за контакти4 февруари 2011
Фирми4 февруари 2011
Служители10 февруари 2011
Потребители11 февруари 2011
Всички движения21 февруари 2011
Разпределение21 февруари 2011
Изписване21 февруари 2011
Инвентаризация21 февруари 2011
Бракуване21 февруари 2011
Складове21 февруари 2011
Типове движения22 февруари 2011
Поръчки1 март 2011
Търговци2 март 2011
Доставка7 март 2011
Проекти10 март 2011
Фактуриращ14 март 2011
Валута26 май 2011
Оферти24 октомври 2014
Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Митници 4 февруари 2011
Дистрибутори 4 февруари 2011
Търговски обекти 4 февруари 2011
Всички контрагенти 4 февруари 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране