Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

фев/11

4

Лица за контакти

Обектът управлява информацията свързана с Лицата за контакти към контрагентите, предоставяйки възможност за добавяне на информация свързана с:
1. пряк ръководител. Информацията за прекия ръководител се посочва в полето Подчинен на от таб-а Взаимоотношения.

2. подчинени служители. Възможно е добавянето на списък с подчинени за целта се използва таб-а Подчинени.
3. влияние и отношение. Взаимоотношения управлява степента на влияние при взимането на решения, върху кого влияе и от кого може да бъде повлияно лицето за контакт.
4. проследяване на предишната месторабота. За целта се използва таба Проследимост информацията за местоработата се посочва в полетата Предишна месторабота и Компания.
5. събития и напомняния. Информацията се въвежда в таба Важни събития за лицето за контакт.
6. управление на информация за трудовия статус на лицето за контакт. Лицата за контакт може да имат статус активен и не работи там.  

При добавяне на ново лице за контакт се попълват полетата:

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

Обектът Лица за контакти наследява Всички контрагенти и голяма част от попълваните полета са еднакви и описани във Всички контрагенти.

Статус

Информира за трудовия статус на лицето за контакт в организацията.

Статус на лицата за контакти – може да приема стойности активен и не работи там.
Дата на добавяне – показана е датата на последната промяна на статуса
Потребител – показан е потребителя извършил последната промяна на статуса на лицето за контакт

Информация за лицето за контакти

Родителски контрагент* – посочва се организацията-контрагент, към която е лицето за контакт
Титла – попълвате, ако лицето за контакт притежава титла
Длъжност – въвеждате длъжността, която заема лицето за контакт

Проследимост

Проследяват се различните компании, през които е работило лицето за контакт.

Предишна месторабота
Компания – показва контрагент в Имперо, за който е работило лицето за контакт
Следваща месторабота
Компания – показва контрагент в Имперо, за който лицето за контакт работи в настоящия момент

Взаимоотношения

Влияние за решение – посочвате/добавяте степента на влияние, която лицето за контакт притежава
Влияние на – можете да посочите контрагент, на който лицето за контакт указва влияние
Отношение към нас – указвате отношението, което лицето за контакт има към вашата организация
Доказателство – можете да опишете предпоставките, които ви карат да мислите, че лицето за контакт изпитва посоченото отношение
Може да бъде повлиян от – посочвате контрагента, от който може да бъде повлияно лицето за контакт
Нужди и желания - можете да попълните специфични изисквания и желания на лицето за контакт
Подчинен на – можете да посочите лице за контакт, което е подчинено на въвежданото лице

Подчинени

Управлява информацията за лицата, които са подчинени на лицето за контакт.

Важни събития за лицето за контакт

Можете да добавите информация за рожден ден, имен ден, професионален празник. Начинът на добавяне на събитие е еднакъв с описания в обекта Клиент.

Прочетете още:

Търгове1 март 2011
Периоди25 октомври 2012
Активности30 декември 2010
Бъдещи събития30 декември 2010
Клиенти4 февруари 2011
Дистрибутори4 февруари 2011
Доставчици4 февруари 2011
Куриери4 февруари 2011
Фирми4 февруари 2011
Служители10 февруари 2011
Потребители11 февруари 2011
Складове21 февруари 2011
Поръчки1 март 2011
Търговци2 март 2011
Проекти10 март 2011
Фактуриращ14 март 2011
Снабдяване1 април 2011
Валута26 май 2011
Оферти24 октомври 2014
Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Банкови сметки 4 февруари 2011
Настройка: Титли 4 февруари 2011
Настройка: Индустрия 4 февруари 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране