Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

фев/11

11

Филтър на обекти

Чрез Филтър на обекти се разрешава на един или няколко потребителя достъп до определени записи в Имперо. С Филтър на обекти могат да се дефинират сложни филтри, да се използват логически оператори, комбинации и други. При създаването и добавянето на нови филтри се попълват полетата:

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

Основна информация

Име* – попълвате наименованието на филтъра
Потребител* – посочвате потребителя(потребителите), за който се отнася филтъра
Обект* – посочвате обекта от Имперо, за който се отнася филтъра
Активен – маркирате, ако желаете филтъра да бъде в сила

Част от филтър

Намира приложение при добавянето на нови и редактирането на съществуващи вече части от филтър.

Филтър* – Имперо автоматично показва името на филтъра, към който е добавена частта
Име* – попълвате името на частта от филтъра
Свойство* – избирате характеристиката на обекта, за която искате да създадете филтър
Оператор* – избирате начина, по който ще филтрирате записите. Възможностите са IN(..)/ NOT IN(…)/е празно/не е празно
Конкретна стойност/Параметър – в зависимост от изискването към филтъра се избира една от двете възможности. В случай, че изберете конкретна стойност е необходимо да я посочите в съответното поле Стойност/Параметър.
Стойност/Параметър* – показва съответно дали филтъра ще бъде за конкретна стойност или параметър, зависи от избраната по-горе опция

Използвани части

За да бъде активен филтъра и да работи безпроблемно е необходимо да бъде добавена в Използвани части.

Общо ограничение – синтаксно поле, в което се въвежда комбинация съдържаща части от филтри заградени в квадратни скоби [] свързани по между си чрез логическите оператори and или or
SQL – показва резултатния Sql низ от въведената в Общо ограничение информация
Ограничение за редакция – синтаксно поле, в което се въвежда комбинация съдържаща части от филтри заградени в квадратни скоби [] и свързани по между си чрез логическите оператори and или or
SQL – показва резултатния Sql низ от въведената в Общо ограничение комбинация от части от филтри

Как работят използвани части?

Възможни са три случая при използването на Общо ограничение и Ограничение за редакция:

1. Когато в Общо ограничение са посочени един или няколко Част от филтър, а Ограничение за редакция е празно, тогава потребителя ще вижда и редактира всички посочени във филтъра записи. С други думи потребителят няма да вижда записите, които не отговарят на критериите от филтъра.

2. Когато стойността в Общо ограничение е празна, а в Ограничение за редакция е въведен един или няколко Част от филтър, тогава потребителя вижда и редактира посочените във филтъра записи. Потребителят може да вижда и записите, които не отговарят на критериите от филтъра.

3. Когато в Общо ограничение и Ограничение за редакция е въведен един или няколко Част от филтър, тогава потребителя вижда всички посочени в Общото ограничение записи и може да редактира тези които са посочени в Ограничение за редакция.

Примери

За потребителя Иван Иванов (потребителско име iivanov) и член на групата Маркетинг (с достъп до модулите CRM и Маркетинг)
създавам филтъра CRMProject с ОбектПроекти (картинка 1) и искам:

1. да разреша на Иван Иванов да вижда и редактира проектите, чийто клиент е Пепси, за това в Част от филтър попълвам:
Име – Test
Свойство – Клиент
Оператор – IN (…) (изброени стойности)
Стойност – Пепси (виж картинка 2)

В Общо ограничение в квадратни скоби въвеждам името на частта от филтъра в случая [Test], а в SQL се показва Sql низа на комбинацията(картинка 3).

По този начин Иван Иванов ще вижда само свързаните с клиента Пепси проекти, както се вижда от картинка 4.

2. Иван Иванов да може да вижда и редактира проектите, чийто клиент е Пепси, както и да вижда всички други проекти за това в Ограничение за редакция попълвам [Test] (картинка 5).

3. Иван Иванов да може да вижда проектите с клиент Пепси и да може да редактира стартиращите на 17.02.2011 г. проекти. За целта създавам нов Част от филтър

с име Start (картинка 6),а в Използвани части в Общо ограничение и Ограничение за редакция попълвам съответно [Test] и [Test] and [Start] (картинка 7)

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Част от филтър 11 февруари 2011
Администрация 11 февруари 2011
Трансформации 17 февруари 2011
Окачествяване 17 февруари 2011
Инвентаризации 17 февруари 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране