Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Архив за март 2011

30

мар/11

Демонстрационна версия на Impero

Концепцията за непрекъснато усъвършенстване и развитие е залегнала в ценностите ни и намира отражение както в предоставяните от нас услуги, така и в продуктите, които създаваме. (още…)

28

мар/11

Парични операции

Обектът управлява информацията за паричните операции в организацията, позволявайки: (още…)

28

мар/11

Справка: Клиенти без активност

Справката дава информация за броят дни без активност за даден клиент по предварително посочена дата на последна поръчка. (още…)

28

мар/11

Справка: Падежи за фактуриране

Справката показва падежите по сделките/поръчките, които не са фактурирани. (още…)

28

мар/11

Необвързани документи

Обектът показва не свързаните с други документи от Impero записи.

24

мар/11

Как да: Създам търговски проект

Преди да преминете към създаване на нов търговски проект е необходимо да проверите дали са въведени статусите, които проекта ще приеме. (още…)

24

мар/11

Печат, Е-мейл и запазване като HTML

За всеки един запис в Impero е възможно предприемането на действията: (още…)

23

мар/11

Как да: фактурирам продажба

Регистрирането на продажба в Имперо се извършва по описания в Продажби начин. Издаването на фактура за продажба се извършва от Падежи към поръчката, където са възможни следните действия:

Начини за фактуриране

1. Чрез бутона Фактурирай
При този начин на фактуриране Имперо автоматично създава фактура за избрания падеж, която се показва на екрана във формата за печат. Във фактурата за начин на плащане ще бъде посочен по банков път и зададените в профилните настройки банкови сметки.

2. Чрез бутона Фактурирай и разприходи
При този начин на фактуриране Имперо автоматично създава фактура, която се показва във форма за печат, след което се продължава с изписване артикулите в падежа.

3. Чрез бутона Фактурирай (опции)
Фактурирай (опции) представлява комбинация от няколко възможности, след като бъде избран бутонът се отваря pop-up прозорец, в който в зависимост от изискванията се попълват полетата:

Основна информация

Разприходи – маркира се, ако артикулите в поръчката трябва да бъдат изписани от склада и предадени на клиента. В този случай Имперо създава и приключва автоматично движение за изписване на артикулите
Плати – постава се отметка, ако падежа ще бъде платен веднага

Начин на плащане

Начин на плащане* – избира се начинът, по който ще бъде платен падежа
Каси/ Банкови сметки* – в зависимост от избрания начин на плащане се посочва каса или банкова сметка

Дати за фактура

Дата на фактура – поставя се отметка, ако текущата дата ще бъде датата на издаване на фактурата

Диапазон

Указва от коя номерация ще бъде номера на фактурата.

Търговски обект – посочва се обекта, от който ще издавате фактурата
Номер на фактура – попълва се номер на фактурата. Ако полето остане празно Имперо автоматично ще му сложи пореден номер съгласно съществуващите до момента номера.

След избор на Запази и затвори* се показва печата на фактурата, след което можете да продължите с печат на движението.

21

мар/11

Справка: Списък на наличности

Справката предоставя информация за наличностите от артикули. (още…)

21

мар/11

Адреси на наличност

Адреси на наличност показва местоположението на артикула до клетката, в която той се намира. (още…)

Следваща страница »

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране