Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

мар/11

10

Дистрибуция

При дистрибуцията организацията завежда артикули на дистрибутора, които той не плаща. Когато дистрибутора продаде част или всички артикули, които са му заведени бива издавана фактура и артикулите се изписват от склада. Освен характерните за Имперо методи за добавяне и редакция на записи в дистрибуцията са приложими и методите:

1. Оставяне на стока
2. Фактуриране на консигнация
3. Разприхождаване
4. Промяна на алтернативна валута
5. Преизчисляване на комисиони

Оставяне на стока

Намира приложение при предаването на артикули, които са заведени на търговския пътник и които той оставя на дистрибутора. След избор на оставяне на стока е възможно процеса да протече по два сценария:

1. търговският пътник да остави артикулите на дистрибутора, чрез действието Оставяне на стока, при което се попълват полетата:

Наличност в търг. пътник - посочва се търговският пътник, който ще предава на дистрибутора артикули, след което в списъка ще се появят заведените на търговския пътник артикули.
Дистрибутор – посочва се дистрибуторът, на който ще се предават артикулите
Фирма – посочва се юридическото лице, от което ще бъде дистрибуцията
Тип на движението – посочва се Оставяне на стока
Избрано количество – попълва се количеството артикули, което ще бъде оставено на дистрибутора.

Накрая след като са попълнени полетата в екрана се избира бутона Остави, при което Имперо създава движение-изписване, с което се оставя стоката.
Когато е необходимо да се създаде дистрибуция от търговския пътник до клиента е необходимо в полето Тип на движението да бъде посочено Дистрибуция, а в Дистрибутор клиента, за който ще бъде дистрибуцията.

2. да бъде заявено и фактурирано количество артикули, за целта се попълват полетата:

Наличност в търг. пътник – посочва се търговският пътник, от който ще бъдат заявени артикулите
Дистрибутор – посочва се дистрибуторът, за който ще бъдат предназначени количествата артикули
Фирма – юридическото лице, от което ще бъде дистрибуцията
Тип на движението – посочва се Оставяне на стока
Избрано количество – попълва се количеството артикули, което ще бъде заявено и фактурирано.

Когато са попълнени описаните полета се избира бутона Заяви и Фактурирай. В Имперо се създава движение за изписване на артикулите и се отваря pop-up прозорец, в който можете да въведете информация за фактурата и плащането.

Фактуриране на консигнация

Използва се за фактуриране продажбата, която дистрибутора е извършил на артикулите, които са му заведени. За успешното фактуриране на консигнация е необходимо да попълните полетата:

Наличност на дистрибутор* – посочвате дистрибутора, на който ще издавате фактура
Фирма* – юридическото лице, от което име ще издавате фактура
Търговец* – посочвате търговеца отговорен за дистрибуцията
Избрано количество – посочвате (от списъка с артикули) броя артикули, за които ще издавате фактура
Отстъпка в % – въвеждате процентната стойност на отстъпката, която ще ползва дистрибутора

След като се попълнят описаните полета се избира Фактурирай. Имперо създава запис за дистрибуцията, движение по изписването на артикула, плащане и фактура.

Разприхождаване

Прилага се за изписване на артикулите, които са включени в дистрибуцията. За целта се избира действието Разприхождаване, след което се отваря прозорец с артикулите в дистрибуцията. Маркират се артикулите, които ще бъдат разприходени и се избира действието Разприходи.

Смяна на алтернативна валута

Извършва се чрез бутона Промени алтернативна валута, при което се отваря прозорец, в който се попълва новата алтернативна валута и обменния й курс съответно в полетата Валута и Курс.


Преизчисляване на комисиони

Използва се за повторно пресмятане на стойността на комисионите в дистрибуцията, ако има такива в нея и по тях са направени промени. Извършва се чрез действието Преизчисли комисиони.

Прочетете още:

Артикули17 февруари 2011
Договори11 март 2011
Поръчки1 март 2011
Пакетни цени31 октомври 2013
Продажби24 октомври 2014
Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Проекти 10 март 2011
Фактури 11 март 2011
Протоколи 11 март 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране