Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

мар/11

18

Моите планирани активности

Справката показва предстоящите активности и задачи по кампания на текущия потребител. В Моите планирани активности фигурират всички записи на задачи по кампания, които не са приключени, т.е. техния статус не е от тип Успех или Неуспех. В зависимост от датата на активността и на задачата по кампания, реда на записа се маркира съответно в синьо, червено и черно.

В синьо са маркирани събитията и активности със срок на изпълнение от текущата дата до четири дни след нея.

В червено са маркирани активности, чиято дата на изпълнение е била преди текущата.

В черно са маркирани събития и активности, чиято дата на изпълнение е след повече от четири дни от текущата дата.

Колони

Тип активност – показва се типа на записа. В случай, че записа е за активност се показва от какъв тип е тя. Когато е записа е задача се показва задача по кампания
Етап – показва етапа на кампанията, към който е активността
Контрагент – показва се контрагента, към който е записа
Лице за контакт – показано е лицето за контакт
Дата на активност – датата на изпълнение на активността или датата на стартиране на задачата по кампания
От час – часа, от който активността стартира
До час – часа, до който активността ще продължи
Кампания – кампанията с която е свързана задачата или активността
Проекти – проекта с който е свързана активността
Тема – темата на активността, когато записа е за активност
Описание – описанието на активността, когато записа е за активност

За редакция на записите в справката се използва Отвори.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Салда по сметки 19 март 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране