Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

мар/11

21

Наличност на дистрибутори

Справката предоставя информация за наличностите на артикули на доставчиците в хранилищата им.

Колони

Артикул – показано е името на артикула
Код на артикул – показан е кодът на артикула
Доставчик на артикули – групата доставчици на артикул
Избран доставчик – конкретния доставчик на артикула
Хранилище – група хранилища
Избрано хранилище – показано е конкретното хранилище, където е артикула
Марка – показана е марката на артикула
Партида – показан е партидния номер на артикула
Срок на годност – срока на годност на артикула
Количество – броят налични артикули
Резервирани – количеството резервирани артикули
Свободни – количеството свободни артикули
Единична стойност – стойността на един артикул
Обща стойност – стойността на всички резервирани и свободни количества артикули
Брак – количеството бракувани артикули
Дата – датата на последната актуализация на наличността на артикула
Количество на път – количеството артикули, чиито статус на движение е „На път“
Фирма – юридическото лице, към което са наличностите артикули
Дата на последната заявка/движение – датата, от която е последната заявка към артикулите или последното им движение
Търговец – името на търговеца отговарящ за артикула
Населено място
Регион
Търговски обект – показва се търговския обект, към който е артикула
Ед. цена – цената на един артикул
Обща цена – общата цена на наличните артикули

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране