Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

мар/11

21

Наличност

Обектът предоставя информация за наличността на артикулите в склада. Свързана с:

Характеристики по групи (описание на полетата)

Основна информация

Артикул – показано е името на артикула
Хранилище – хранилището, към което е артикула
Избрано хранилище – конкретното хранилище, където се намира артикула
Марка – показана е марката на артикула
Партида – показан е номера на партидата, към която е артикула
Срок на годност – показан е срока на годност на артикула
Количество – броят налични артикули
Резервирани – броят резервирани артикули
Свободни – броят свободни артикули
Единична стойност – стойността на един артикул
Обща стойност – общата стойност на всички налични артикули
Брак – количеството бракувани артикули
Дата – показва се датата на добавяне на наличността
Фирма – юридическото лице, към което са артикулите
Количество на път – показан е броя артикули, на които движението им е със статус „На път“
Ед. печалба от вътрешна сделка – показана е реализирана печалба при изпълнението на вътрешна поръчка. (Вътрешните поръчки са продажби между свързани лица на организацията)

Възможните в Наличност действия са:

1. преглед на информацията за наличността чрез Преглед

2. преглед на резервацията за избран запис чрез Виж резервации

3. преглед на хронологията на движенията за даден запис чрез Хронология на движенията

Прочетете още:

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране