Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

мар/11

1

Поръчки

Обектът Поръчки се използва при управление на информацията за всички регистрирани в системата вътрешни продажби, продажби, магазинни продажби и разносна търговия (дистрибуция).

Особености

В зависимост от притежанието или не на допълнителни права за Артикули към поръчка потребителя може да вижда или не ценова информация за артикулите. Допълнителните права за ценовата информация на артикулите се прилагат за потребители, които трябва да знаят броят продадени количества, но не и цената, на която са продадени, какъвто например е Склададжията.

Действия с поръчки

От общия преглед на обекта можете да предприемете следните действия спрямо поръчките:

  • Разприхождаване – използва се за изписване на артикулите в поръчката
  • Артикули за разприхождаване – при избор се отваря прозорец, в който се показва информация за артикулите, които ще бъдат изписани
  • Промени алтернативна валута – можете да промените алтернативната валута в поръчката
  • Причини за проблемна поръчка – предоставя информация за причините, поради които поръчката е проблемна. Информацията за причините поръчката да е проблемна се показва в отделен прозорец.

  • Преизчисли комисиони – използва се за преизчисляване на комисионите по поръчката
  • Обвържи с активност - свързва поръчката с активност. Важно: поръчката се обвързва с активности, които са несвършени, с датата преди тази на поръчката и чийто тип е поръчка.
  • Проблемни поръчки – отваря списък с информация за проблемните поръчки в Имперо.

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

Основна информация

Клиент* – посочвате клиента, който е другата страна по продажбата
Краен клиент – посочвате лицето, на което ще бъде издаден приемо-предавателен протокол. Полето фигурира за записи, които се създават в обекта Продажби и Дистрибуция
Лице за контакти – избирате лице измежду включените във фирмата лица за контакти
Търговец – посочвате отговорния за продажбата търговец
Операция (Оферта/Търг) – можете да посочите дали продажбата е в резултат на изпратена от организация оферта или на участието й в търг. Полето фигурира само за записи, които се създават в обектите Продажби и Дистрибуция
Запис (от Оферта/Търг) – посочвате, конкретен запис в съответствие с посочената в предното поле опция в зависимост от избраната операция се избира свързаният с нея запис
Фирма* – юридическото лице, което е продавач по сделката
Склад по подразбиране* – посочвате склада, където се намира артикула
Тип ценова листа – в зависимост от начина на формиране на цената на закупуваните артикули се избира една от ценовите листи: Едро и цен. листа/Дребно и цен. листа/Оферта/Търг/Клиентска ценова листа
Тип поръчка – Имперо попълва автоматично това поле, стойността му може да бъде Продажба, Вътрешна поръчка, Разносна търговия (Дистрибуция), Магазинна продажба.
Проект – посочвате проекта, ако има такъв, по който е продажбата. Полето фигурира само за записи, които се създават в обекта Продажби и Дистрибуция.
Дата* – Имперо автоматично попълва текущата дата, която може да бъде редактирана
Дата на стартиране – фигурира при добавянето на записи в Продажби, Дистрибуция, Магазинна продажба
Предефиниран текст – можете да посочите информация за поръчката, която е въведена предварително. Полето фигурира за записи, които се създават в обектите Продажби, Дистрибуция и Магазинна продажба
Бележка – можете попълнете допълнително описание за продажбата
Статус на клиент – показва информация за клиента свързана с неплатените просрочени падежи, както и последните му 10 поръчки
Дистрибутор -  указвате контрагента, който ще отговаря за дистрибуцията на артикула до клиента

Схема на плащане

Схема – посочвате схемата, по която ще бъдат извършени плащанията по продажбата
Период за плащане – задавате дните, за които ще бъдат извършени плащанията

Ценова информация

Артикули – показва се общата цена на въведените в Артикули към поръчка артикули
Корекции от закръгление – попълва се разликата в сумите, при преминаването на една сума през няколко етапа на плащане
Отстъпка/Надценка/Сума – в зависимост от избраната опция се посочва съответната стойност
Цена без ДДС – цената на артикулите, върху която ще бъде начислявано ДДС (данъчната основа)
ДДС – стойността на ДДСто
Крайна цена – цената с ДДС
Платена сума – показана е платената по продажбата сума
Платена – Имперо автоматично маркира полето, когато има извършено плащане по продажбата.

Статус

Предоставя информация относно статуса на поръчката, чрез която може да се установят действията които са извършени спрямо нея.

Основни – могат да бъдат Нова/Анулирана поръчка/Приключена/Спряна/Предадена
Дата на добавяне – Имперо автоматично показва датата, на която е извършена последната промяна на статуса на поръчката
Потребител – Имперо автоматично показва потребителя, който е променил за последно статуса на поръчката

Алтернативна валута

Можете да посочите алтернативната валута, която ще се използва в поръчката.
Валута – посочвате конкретната валута
Курс – попълвате нейния обменен курс към основната валута

Доставка

Добавяте информация за местоположението, където ще бъдат доставени артикулите.

Търговски обект – избирате търговски обект, където ще бъдат доставени артикулите
Държава – посочвате държавата, където ще бъдат изпратени артикулите
Област – попълвате областта отговаряща на съответното населено място
Населено място – посочвате населеното място
Телефон – попълвате телефон за контакт
Адрес – въвеждате точен адрес на търговския обект

Страници: 1 2

Прочетете още:

Артикули17 февруари 2011
Договори11 март 2011
Клиенти4 февруари 2011
Дистрибутори4 февруари 2011
Доставчици4 февруари 2011
Служители10 февруари 2011
Всички движения21 февруари 2011
Разпределение21 февруари 2011
Изписване21 февруари 2011
Инвентаризация21 февруари 2011
Бракуване21 февруари 2011
Складове21 февруари 2011
Типове движения22 февруари 2011
Доставка7 март 2011
Резервации7 март 2011
Дистрибуция10 март 2011
Анекс11 март 2011
Пакетни цени31 октомври 2013
Продажби24 октомври 2014
Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Комисионери 1 март 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране