Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

мар/11

21

Справка: Списък на наличности

Справката предоставя информация за наличностите от артикули.

Колони

Артикул – името на артикула
Марка – марката, от която е артикула
Хранилище – хранилиющето, къде се съхраняват артикулите, за които справката с наличности
Група артикули – групата, към която придналежат артикулите
Тип артикули – типа, към който са артикулите
Партида
Срок на годност – срока на годност на артикулите
Количество – количеството налични артикули
Количество на път – показан е броя артикули, на които движението им е със статус „На път
Резервирано количество – броя резервирани артикули
Свободно количество – броя свободни артикули
Минимално количество
Мерна единица – мерната единица на артикула
Себестойност – себестойността на единица артикул
Себестойност с ДДС – себестойността на единица артикул с ДДС
Цена на дребно – показана е цената на дребно на артикула
Цена на дребно с ДДС – показана е цената на дребно на артикула с ДДС
Цена на едро – цената на едро на артикула
Цена на едро с ДДС – цената на едро на артикула с ДДС

Списък на наличности може да бъде в три режима:

1. Общо

2. По партиди – в колоната партида се показва партидния номер на артикула

3. Минимални количества – в колоната минимално количество се показва минималната наличност от артикула на склад

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране