Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

апр/11

1

Продажби

Основна цел на модула е управление на информацията, която е свързана с продажбите.

Участници

 • Клиент – страната купувач по продажбата.
 • Търговец – служител на организацията, дефиниран като търговец в Имперо. Обикновено търговецът притежава права за работа с модула Продажби и е дефиниран като склададжия, за да може да изписва стоката, която продава. Задаването на даден служител като Търговец в Имперо се извършва от Настройки/Продажби/Търговци
 • Снабдител – служител на организация, който има права да оперира с модулите Снабдяване и Склад, в това число да обработва заявки, поръчки за доставка и доставки.

Етапи

 • Запитване. На този етап клиента отправя своето запитване за артикула/услугата, които желае да закупи или използва. Обикновено запитванията биват получавани чрез телефонно обаждане, email, заявка за продажба или чрез портал към информационна система, както е при нас.
 • Обработване. Търговецът обработва запитването и взима решение дали ще създаде оферта или ще има директна продажба.
 • Офериране. На този етап търговеца създава оферта основана на посочената в заявката информация и я изпраща на клиента.
 • Одобряване. Клиентът взима решение дали офертата го устройва и съответно я одобрява или не.
 • Въвеждане на поръчка за клиент. Търговецът въвежда поръчка за продажба в Имперо.
 • Проверяване за наличност. Търговецът извършва проверка на наличността на артикулите в поръчката.
 • Поръчване на артикули. За случаите, в които проверката е установила, че наличните артикули не са достатъчни Търговецът създава заявка за доставка, която Снабдителя обработва и създава поръчка към доставчик .
 • Доставяне на артикули. Снабдителят приема артикулите по доставката, след което е възможно да бъде реализирана продажбата.
 • Реализиране на продажба. На този етап се създава парична операция, фактура и изписване на артикулите в продажбата.

Как протича процеса в Имперо?

 1. Запитванията в Имперо се обработват в модула CRM. В него могат да се регистрират всички получени телефонни обаждания, имейли свързани с исканията за продажба.
 2. Офертите в Имперо се управляват от Оферти в Продажби.
 3. Поръчките в Имперо се управляват от Поръчки в Продажби.
 4. Най-ефикасният начин за проверка на наличните артикули в склада артикули е Наличност, който се намира в Склад/Справки.
 5. Дейностите свързани с поръчването и доставянето на артикули се управляват от модула Снабдяване
 6. Издаването на фактура, извършване на плащане и изписване на артикулите се извършва от падежа към поръчката, достъпен от самата нея или в Падежи към поръчка от Продажби/Заявки/Поръчки.

Обекти в модула

Информацията в модула Продажби на Имперо е структурирана в обектите:

Управлението на информацията по участието в търгове се извършва в обектите:

Информацията за съпътстващите продажбата документи е структурирана в обектите:

За точен и обективен анализ на свързаната с продажбите информация се използват справките:

Насоки за:

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Склад 1 април 2011
Снабдяване 1 април 2011
Сметки 1 април 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране