Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

апр/11

1

Снабдяване

Снабдяването е процес, чиято основна цел е осигуряване на материални ресурси в организацията, необходими за ефективното изпълнение на нейната дейност и стартира, когато:

 • са изчерпани необходимите за продажбените дейности материални ресурси;
 • е достигнато минималното количество артикули в склад.

Участници

 • Търговец – служител на организацията и въведен като такъв в Имперо. Обикновено търговеца притежава права за работа с модула Продажби и е дефиниран като склададжия, за да може да изписва стоката, която продава. Дефинирането на даден служител като Търговец в Имперо се извършва от Настройки/Продажби/Търговци
 • Снабдител – служител на организация, който има права да оперира с модулите Снабдяване и Склад, в това число да обработва заявки, поръчки за доставка и доставки.
 • Оперативен счетоводител – служител на организацията, който има права върху модула Финанси, в това число да управлява информацията за Входящи падежи за стока

Етапи

 • Заявяване. На този етап се създават заявки за доставка на артикули, за които е установено, че наличното количество не е достатъчно. Информацията за необходимото на организацията количество артикули се управлява от обекта Заявка за доставка.
 • Поръчване. Свързаните със заявките за доставка дейности се управляват от снабдителя на организацията. Съществуват две възможности за артикулите в заявката: 
  • да са налични, но в друг склад и да е необходимо да се направи разпределение на артикули;
  • да не са налични и да е необходимо създаване поръчка към доставчик.

  Снабдителя поръчва артикули от съществуваща заявка за доставка чрез метода Поръчай, при което Имперо автоматично създава поръчка към доставчик. Можете да прочетете подробна информация в Заявка за доставка и Поръчка към доставчик.

 • Доставяне. Когато поръчаните артикули пристигнат снабдителя създава доставка за тях. За тази цел в Имперо се използва обекта Доставка, подробна информация за него можете да прочетете ТУК.
 • Удовлетворяване. След като бъдат получени или разпределени посочените в заявката артикули, Снабдителя сменя нейния статус на удовлетворена и търговеца може да възобнови работата си.

Паралелно с обработването на доставката се управлява информацията по входящия падеж за стоката в доставката, при което се изпълняват дейностите:

 • Въвеждане на входящ падеж за стоката по доставката. За целта се използва метода Бързо въвеждане от обекта Входящи падежи за стока от модула Финанси. В отворилия се прозорец се попълва информация за начина на плащане и документа, по който е падежа.
 • Обвързване на падежа с доставката. След като бъде въведен падежа е необходимо да бъде асоцииран с доставката, към която е. Използва се метода Обвържи с Доставка, при който въз основа на въведената в доставката и входящия падеж информация Имперо, отваря прозорец със записи за доставка, които могат да бъдат свързани с падежа.
 • Обвързване на входящия падеж с разходите по доставка. За да бъдат платени разходите по доставката с входящия падеж към доставката е необходимо те да бъдат обвързани с нея. За целта се използва метода Обвържи с Разход по доставка от обекта Входящи падежи за стока. При избор на метода Имперо отваря прозорец, в който се избира доставката и разходите от нея, които ще бъдат обвързани.

Може да се твърди, че Входящите падежи са пресечната точка между модулите Снабдяване и Финанси.

Прочетете още:

Артикули17 февруари 2011
Доставчици4 февруари 2011
Лица за контакти4 февруари 2011
Служители10 февруари 2011
Основания7 март 2011
Валута26 май 2011
Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Сметки 1 април 2011
Входящи анекси 4 април 2011
Изходящи анекси 4 април 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране