Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

апр/11

1

Справка: Наличности на път

Справката предоставя информация за количеството артикули, за които движението им е със статус „На път„.

Колони

Код
Артикул – името на артикула
Код на артикул
Хранилище – групата хранилища, към които е артикула
Избрано хранилище – конкретно хранилище, където е артикула
Марка – марката на артикула
Партида – партидния номер на артикула
Срок на годност – срока на годност на артикула
Количество – общото количество артикули
Резервирани – броя резервирани артикули
Свободни – броя свободни артикули
Единична стойност – стойността на един артикул
Обща стойност – общата стойност на артикулите
Брак – количеството артикули, които са брак
Дата – датата, към която движението на артикула е със статус „На път
Фирма – юридическото лице, към което е артикула
Количество на път – количеството артикули, които са „На път“
Ед. печалба от вътрешна сделка – печалбата от единица артикули при извършването на вътрешна сделка

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Снабдяване 1 април 2011
Сметки 1 април 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране