Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Архив за май 2011

27

май/11

Схеми на плащане

Обектът служи за регламентиране на периодите на плащане и позволява редактирането на съществуващи и въвеждане на нови схеми. При добавянето на нова схема се попълват полетата: (още…)

27

май/11

Каси

Обектът служи за добавяне на нови и редактиране на съществуващи каси. При добавянето на нова каса се попълват полетата: (още…)

26

май/11

Валутни курсове

Обектът служи за регламентиране на начина на преминаване от една валута в друга. При добавянето на валутен курс се попълват полетата: (още…)

26

май/11

Валута

Добавянето на нова валутна единица и редактирането на съществуваща такава се извършва от Валута намиращ се в Настройки/Общи/Валутна информация. При добавянето на нова валута се попълват полетата: (още…)

3

май/11

Как да: Импортирам ценова листа

Импорт на ценова листа служи за добавяне на ценова листа, по която доставчика продава своите артикули. При добавянето на ценова листа за даден доставчик се попълват полетата: (още…)

2

май/11

Софтуер и демократично ръководене?! Да, в „Ладжър“

Не е необходимо идеята ти да бъде голяма, за да промени света.

Според учебниците по мениджмънт стилът на ръководене е индивидуалният начин на всеки лидер да въздейства на подчинените му сътрудници. (още…)

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране