Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Архив за юни 2011

20

юни/11

Настройки

Сред възможностите, които предоставя модула са:

(още…)

20

юни/11

Осчетоводяване

Сред функционалностите на Осчетоводяване са: (още…)

20

юни/11

Документи

Документи предоставя възможност за: (още…)

20

юни/11

Декларация

Служи за преглед на декларирания на резултат по ДДС, с други думи общата стойност на покупки, продажби, техните ДДС с право или без право на данъчен кредит. Информацията е структурирана в полетата: (още…)

20

юни/11

Дневник на продажбите

Обектът предоставя възможност за преглед на описа на издадените от организацията фактури за месеца. Информацията за издадените фактури е структурирана в полетата: (още…)

20

юни/11

Дневник на покупките

Обектът предоставя възможност за преглед на описа на получените въз основа на реализираните покупки документи (фактури, митнически декларации и други). Информацията за свързаните с покупките документи се управлява чрез полетата: (още…)

20

юни/11

Дневници за НАП

Предоставя информация за експортираните документи за НАП, които са:

15

юни/11

Пример: Използване на статуси – производство на бисквитки

Производственият процес се състои от етапи, фази и операции. Преди да бъде въведен производственият процес в Impero, е необходимо той да бъде описан детайлно, което включва информация за:

  • броя и вида на операциите, от които е съставен процесът;
  • определяне на времето за изпълнението на операциите, както и необходимите паузи между тях; (още…)

9

юни/11

Индивидуално насрочване на смяна на статус

Обектът е контекстен и служи за преглед на потребителите, които могат да променят определен статус. Добавянето на индивидуално насрочване на смяна на статус се извършва при неговото въвеждане, подробна информация, за което можете да прочетете ТУК.

8

юни/11

Администратори на лични статуси

Администраторите на лични статуси са потребители, които могат да игнорират правата за редакция на запис в личен статус (за тях е разрешена редакцията въпреки, че е изпратен на друг). Този обект е контекстен и добавянето на нов администратор се извършва от Статуси.

Администратори на лични статуси позволява прегледа на информацията за съществуващите такива.

Следваща страница »

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране