Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

юни/11

20

Декларация

Служи за преглед на декларирания на резултат по ДДС, с други думи общата стойност на покупки, продажби, техните ДДС с право или без право на данъчен кредит. Информацията е структурирана в полетата:

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

Основна информация

Корпоративна информация
ИН по ДДС
Наименование на лицето
Месец
Година
Данъчен период
Лице, подаващо данните
Брой документи в дневника за продажби
Брой документи в дневника на покупките

Продажби

Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС

Всичко начислен ДДС
Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20% включително доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение територията на страната
Начислен ДДС 20%
Данъчна основа на ВОП и данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал 2-5 ЗДДС
Начислен данък за ВОП и за получени доставки по чл. 82, ал 2-5 ЗДДС
Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 7/9%
Начислен ДДС 7/9%
Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 0% по глава трета от ЗДДС
Данъчна основа на доставките със ставка 0% за ВОД на стоките
Данъчна основа на доставки, подлежащи на облагане с 0% по чл. 140, 146 и 173, ал. 1 и 4 ЗДДС
Данъчна основа на доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 по ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка
Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на друга държава членка
Данъчна основа на освободени доставки и освободените ВОП

Покупки

Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък
Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал 2-5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит
Начислен ДДС с право на пълен данъчен кредит
Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал 2-5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит
Начислен ДДС с право на частичен данъчен кредит
Годишна корекция по чл. 73, ал. 8 (+/-) ЗДДС

Резултат

Коефициент по чл. 73, ал. 5 ЗДДС
Общо данъчен кредит
ДДС за внасяне
ДДС за възстановяване
Данък за внасяне от кл. 50, приспаднат по реда на чл. 92, ал.1 ЗДДС
Данък за внасяне от кл. 50, ефективно внесен
ДДС, подлежащ на възстановяване, съгласно чл. 92, ал.1 ЗДДС в 30 дневен срок от подаването на тази декларация
ДДС, подлежащ на възстановяване, съгласно чл. 92, ал.3 ЗДДС в 30 дневен срок от подаването на тази декларация
ДДС, подлежащ на възстановяване, съгласно чл. 92, ал.4 ЗДДС в 30 дневен срок от подаването на тази декларация

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Документи 20 юни 2011
Настройки 20 юни 2011
Справки 29 юли 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране