Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

юни/11

20

Дневник на покупките

Обектът предоставя възможност за преглед на описа на получените въз основа на реализираните покупки документи (фактури, митнически декларации и други). Информацията за свързаните с покупките документи се управлява чрез полетата:

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

Основна информация

Документ
Тип на документа според Имперо
Корпоративна информация
ИН по ДДС
Месец
Година
Данъчен период
Клон/Обособено лице
Вид на документа
Номер на документа
Дата на документа
Идентификационен номер на контрагента (доставчик)
Контрагент
Име на контрагента (доставчик)
Вид на стоката или обхват и вид на услугата
ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82 ал. 2-5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък
ДО на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82 ал. 2-5 ЗДДС, вносът, както и данъчна основа на получени доставки използвани за извършване на доставки по чл.69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит
ДДС с право на пълен данъчен кредит
ДО на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС, вносът, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит
ДДС с право на частичен данъчен кредит
Годишна корекция по чл. 73, ал. 8 ЗДДС
ДО при добиване на стоки от посредник в тристранна операция
Има критична грешка
Има предупреждение
Бележка за проблемен документ

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Декларация 20 юни 2011
Документи 20 юни 2011
Настройки 20 юни 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране