Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Архив за юли 2011

29

юли/11

Настройки на обекта

Настройките на обекта предоставят лек и удобен начин за разрешаване или забраняване на определени действия спрямо обекта, за който се отнасят (в който се намирате).  (още…)

29

юли/11

Регистри

Регистрите предоставят информация за извършените спрямо даден запис от конкретен обект действия, които могат да бъдат свързани с отваряне на записа и редактиране на информацията в него. (още…)

29

юли/11

Справки

Всеки модул притежава различен набор от справки, чрез които потребителя може да анализира управляваните от модула дейности. Справките се състоят от колони, характеристики на съответните записи, по които могат да бъдат филтрирани. Към част от справките са включени външни филтри и метод за групиране и сумиране.  (още…)

27

юли/11

Как да: Категоризирам клиент

Категоризирането на клиентите в Имперо се извършва чрез Категоризация от Общия преглед на Клиенти или чрез формата за редакция на записа. (още…)

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране