Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

юли/11

29

Справки

Всеки модул притежава различен набор от справки, чрез които потребителя може да анализира управляваните от модула дейности. Справките се състоят от колони, характеристики на съответните записи, по които могат да бъдат филтрирани. Към част от справките са включени външни филтри и метод за групиране и сумиране. 

Външни филтри

Външните филтри се използват за обемни справки, при които е необходимо да попълните информация във филтъра преди да я стартирате.
Пример за справка с външни филтри е Движения на артикули по обекти (Склад/Справки), където трябва да посочите информация за Дестинация, Запис, Фирма и да изберете Покажи, за да се визуализират интересуващите ви данни.

Групи и суми

Групирането и сумирането е функционалност на справките в Имперо, която позволява създаването на сечения от данните в справката. За да дефинирате параметрите на сечението е необходимо да изберете бутона Групи и суми в отворилия се прозорец трябва да посочите:

  1. Хоризонтални групи, в които задавате характеристиките на обектите, по които ще извършвате сечението
  2. Суми, където задавате сумите, които ще са другия компонент на сечението.
  3. Вертикална група посочва се характеристика, по която се разделят сумите.

Бележка:
Трябва да знаете, че посочената в Хоризонтални групи характеристика трябва да бъде различна от включените във Вертикалната група такива, в противен случай справката няма да работи правилно. Броят на показваните по вертикалната група колони зависи от наличните записи в справката ще бъдат показвани първите 60 такива.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Регистри 29 юли 2011
Справка покупки 9 август 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране