Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

авг/11

9

Справка разходи към доставка

Справката дава информация за реализираните от организацията разходи по доставката на закупени артикули.

Колони

Доставка

Доставка – показан е кода и датата на доставка
Дата – датата на доставката
Отчетна дата – показана е отчетната дата на доставката, посочена при нейното въвеждане
Доставчик – името на доставчика на артикула
Произход – произхода на доставчика
Валута – валутата, в която е доставката
Курс към BGN – стойността на валутата към BGN
Фирма – името на организацията, за която е доставката
Склад по подразбиране – името на склада по подразбиране, към който се заприхождава доставка
Заприходена – полето е маркирано, когато доставката е заприходена
Бележка
Номера на фактури – номерата на съпътстващите доставката фактури
Стойност (валута, без разходи) – стойността на доставените артикули във валута, без включени в нея разходите за доставката и
Стойност (BGN, без разходи) – стойността на доставените артикули в български левове, без включени в нея разходите по доставката и
Разходи (BGN) – разходите по доставката в български левове
Стойност (BGN, с разходи) – стойността на доставката с включени разходите по нея
Стойност на документ (валута) -
Дата – датата към която е издаден документа
Служител – името на служителя, регистрирал доставката

Разход към доставка

Разход – показан е кода на разхода към доставката
Тип разход – типа разход към доставката
Стойност – показана е стойността на разхода към доставката
Включени в покупните документ – полето е маркирано, когато са въведени документите за покупка на артикула
Номер на документ – показан е номера на документа, за който е извършена покупката
Валута – валутата, в която е доставката
Курс към BGN – валутния курс към BGN
Стойност в BGN – стойността на разходите в BGN
Входящи падежи – показан е входящия падеж към доставката, ако има такъв
Бележка

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране