Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

авг/11

12

SaaS и хостинг модели на потребление: начини за преминаване на ценови бариери

Не е тайна, че всеки човек има любими занимания, които преживява сам или споделя с обични лица. Едно от моите е да анализирам действията и поведението си през деня. Обичам да обмислям събитията, които са ми се случили през отминалите двадесет и четири часа, какви са били действията ми и по какъв начин те ме приближават към целите ми в личен или професионален аспект.

Нещата са сходни, когато става въпрос за подходи и средства за анализи. Така например, когато става въпрос за анализ на конкурентната ситуация в даден отрасъл, любим за мен модел е този на Майкъл Портър за петте конкурентни сили, свързани с интензивността на конкуренцията в отрасъла, заплахата от новонавлизащи конкуренти, договорната сила на купувачите, договорната сила на доставчиците, продуктите заместители.

Когато става въпрос за Impero и начините на ползването му пък, асоциативно го свързвам с втората, посочена от Портър, конкурентна сила -  заплаха от новонавлизащи конкуренти и една от предпоставките за наличие на бариери на входа й – нуждата от капитал.

Потребността от капитал за закупуване на дадено софтуерно решение има еднаква тежест с необходимостта от внедряването му. Често идеята за закупуване на ERP решение бива отхвърляна с обосновката, че организацията е малка и няма необходимия капитал за това.

В отговор на този проблем и като резултат от изпълнението на стратегията ни за устойчиво развитие, към инсталацията на собствен сървър като начин на ползване на Impero сме прибавили моделите за хостинг и SaaS потребление.

Изборът на хостинг като начин на ползване на Impero премахва необходимостта от разходи за сървър и специализиран персонал, зает с поддръжката му. Компанията инвестира еднократно в лицензи за Impero и плаща месечна такса за абонаментна поддръжка. Друго предимство на хостинга е спокойствието, защото компанията прехвърля отговорността и ангажимента по съхраняването и сигурността на данните на специалистите ни в „Ладжър“. Нашият екип има необходимите компетенции, практика и изграден модел на работа при поддръжката на данни и защитата на тяхната сигурност. Освен това хостинг моделът не изисква да се правят допълнителни инвестиции или промени при развитие на дейността и нарастване на процесите в организацията.

За случаите, в които инвестицията в лицензи би нарушила бюджетния баланс на дадена компания, разработихме SaaS или „софтуер под наем” модел за използване на Impero. При този модел клиентът не инвестира в хардуер или в персонал за поддръжката му, както и в лицензи за приложението. Фирмата заплаща месечна такса за използване на Impero, зависеща от броя потребители. Така например, ако фирмата ви има трима служители, но в стратегията ви е залегнало в кратък срок да развиете дейността си и да увеличите персонала до 30 души, SaaS моделът е удачно ценово и технологично решение. Ценово, както сами се досещате, защото няма да се отрази драстично върху финансовия ви баланс, и технологично, защото технологията позволява разширение на функционалността пропорционално на нарастването на броя потребители на системата.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Знаете ли, че… 28 септември 2011
Развой на справките 29 септември 2011
Нов облик на иконите 29 септември 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране