Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

дек/11

19

Как да: Създам банкова сметка

Добавяне на информация за банковата сметка се извършва от Настройки/Корпоративна информация/Банкови сметки. Попълват се полетата:

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

Основна информация

Код – попълва се номера на банковата сметка
Фирма – юридическото лице, към което е въвежданата банкова сметка
Валута – посочва се валутата, в която ще бъдат сумите в банковата сметка
Банка – посочва се банката, към която е банковата сметка

Заключване на периоди

Посочва датата, до която ще бъде осчетоводена сметката в Осчетоводени до дата.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране