Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

дек/11

16

Как да: Създам корпоративен профил

Въвеждането на информация за фирмата в Имперо се извършва от Настройки/Корпоративна информация/Корпоративна информация. Успешното добавяне на нова фирма е свързано с попълването на полетата:

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

Основна информация

Код* – можете да въведете името на организацията ви на латиница. Така например за нашата организация стойността на това поле е LADGER
Име* – името на организацията ви
Юридическа форма* – избирате формата на организация
Лого – качвате логото на фирмата ви, чрез Browse
Контрагент – посочвате контрагента от Имперо, за който е въвеждания запис в корпоративна информация. Необходимо е за дефиниране на свързани лица.

Финансова информация

ЕИН* – попълвате единния идентификационен номер (БУЛСТАТ) на въвежданата организация
ИН по ДДС – посочвате ДДС номера на организацията ви (в случай, че е регистрирана по закона за ДДС)

Адрес по регистрация

Добавяте информация за адреса на регистрация, която се управлява от полетата: Държава, Населено място, Пощенски код, Адрес.

Информация на английски

Тук се попълва информация за компанията ви на английски език и която ще се попълва във фактурите на английски език.

Контактна информация

Попълва се актуалната контактна информация на фирмата, която обикновено е различна от тази в адреса по регистрация.

Подаващ Дневници по ДДС

Попълва се информация за лицето, което ще изпраща дневниците по ДДС. Полетата, които се попълват са Трите имена, ЕГН/ЛЧН, Адрес, Град, Пощенски код, В какво качество подава декларацията.

Прочетете още:

Търгове1 март 2011
Клиенти4 февруари 2011
Дистрибутори4 февруари 2011
Доставчици4 февруари 2011
Лица за контакти4 февруари 2011
Служители10 февруари 2011
Потребители11 февруари 2011
Складове21 февруари 2011
Поръчки1 март 2011
Търговци2 март 2011
Доставка7 март 2011
Проекти10 март 2011
Валута26 май 2011
Каси27 май 2011
Оферти24 октомври 2014
Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране