Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

мар/12

29

Справките в Impero: 360 градуса на 360 градусовия поглед

Един от преподавателите ми твърдеше, че решенията по принцип се взимат лесно, трудно се взимат добрите решения. В допълнение бих казала, че едно решение е наистина добро, когато бива взимано за кратък период от време и без да бъде пренебрегнато различното мнение или гледна точка. Влияещите върху бързината на взимането на решения фактори са актуалността на данните свързани с него и компактния им, бърз за асимилация вид. За тази цел към всеки модул в Impero сме създали модул Справки, за който уеб програмистите ни разработиха методите за:

  1. филтриране на информация;
  2. създаване на сечения;
  3. бърза подготовка на данните в справката;
  4. бърз достъп до често използвана справка;
  5. графична визуализация на данните.

Филтриране

Информацията в Impero може да бъде филтрирана чрез външни и вътрешни филтри. С външните филтри се дефинират периоди, фирми, продуктови мениджъри и други характеристики, чрез които се акцентира върху конкретна информация от данните в справката. Вътрешните филтри засилват фокуса позволявайки сортирането на данните по конкретна характеристика на обекта, чийто израз е колона от справката. Например вътрешен филтър на справката Моите планирани активности (от модула CRM) е колоната Тип активност.

Създаване на сечения

При създаването на сечения в справките се използват методите групиране и сумиране. Интерфейсният израз на тези методи в Impero е бутона Групи и суми. Затвърдила се практика е честото използване на едни и същи сечения за извличане на информация от справките. За да избягаме от тази повторяемост сме създали възможността да се създават списъци със сечения. Подробна информация за тях можете да прочетете в статията Справки към обектите от Упътване за Имперо.

Бързина при подготовката на данните

Бързата подготовка на данните в справката се извършва чрез опресняване на информацията в нея. Методът Опресни обновява информацията в справката и я прави достъпна за множество потребители без да е необходимо да се губи време за достъп до нея.

Бърз достъп до търсената справка

Функционалността на Impero позволява да се визуализира определена справка при влизането на потребителя в системата.

Графична визуализация на данните

За по-бързото асимилиране на включените в справките данни е създадена възможността за представянето им в характерната за графиките Декартова система, която позволява задаването на повече от една характеристики по Y-ординатата. Към настоящият момент дейностите на IT специалистите ни са в посока усъвършенстване и подобряване на тази функционалност на Impero, а надеждите ни са съвсем скоро да ви я представим, значително подобрена и ефективна.

Завършен и доказал ефикасността си проект в това направление е справката ни Фуния на продажбите. Чрез използваната Silverlight технология потребителя придобива бързо представа за развитието на процеса по продажби. За целта се използват външни филтри и статусите на етапите в процеса по продажби.

За случаите, в които е необходима по обширна информация, се извършва консолидиране на данните от справките. Така например в Анализ на задълженията на клиенти, можете да видите обединяване на данните от справки Обороти по контрагенти и Големина на просрочени падежи като по този начин се дава яснота за текущите задължения към контрагентите, тяхното разпределение по години и възможност за сравнение с техния текущ оборот.

Така описаните справки, както и всички стандартни за Impero такива са достъпни за преглед от демонстрационната ни версия, регистрация за която можете да направите ТУК.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране