Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

май/12

17

Бутоните в Имперо: Описание и предназначение

Всеки бутон от лентата с инструменти в Имперо се състои от изображение и наименование.

Особености

Когато пространството в лентата не е достатъчно, се показва само изображението на бутона. Можете да визуализирате всички икони в лентата с инструменти, като я разширите чрез сочещата наляво стрелка.

Бутони (описание и предназначение)

1. Запази

Намира приложение при запазване на нов или обновяване на съществуващ запис.

Имперо предоставя възможности за предприемане на действия след запазване на записа.

1. Запази и нов - след запазването се отваря форма за добавяне на нов запис

2. Запази и списък – след запазване се визуализира списъкът със записите в обекта


3. Запази и следващ – след запазване се отваря следващият запис в обекта


4. Запази и затвори – след запазване се затваря записа

2. Общ преглед на обекта

Позволява връщане в Общия преглед на обекта.

3. Списък

Използва се за бърз достъп до списъка със записите в обекта.

4. Добави

Използва се за въвеждане на нов запис. Картинката, която го изобразява представлява квадрат със зелен плюс над него.

5. Отвори

Отвори се използва за редакция на запис. Иконката, която го изобразява прилича на лист с молив.

6. Преглед

Служи за преглеждане на въведената в записа информация без да бъде възможна нейната редакция. Картинката, която изобразява бутона изглежда като ръка докосваща лист.

Страници: 1 2

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране