Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

май/12

17

Бутоните в Имперо: Описание и предназначение

7. Изтрий

Намира приложение при изтриване на записи. Иконата, която се използва за изтриване на записи представлява „X“.

8. Действия

Иконката, която изобразява бутона Действия е двойна светкавица.

В действия ще откриете действията за печат, изпращане на емейл и запазване на избрания запис, изобразени съответно като принтер, пощенски плик и синя дискета.

Забележка:

Специфичните за всеки обект действия като например Коригирай движението за Движения в Склад се изобразяват с една светкавица.

Важно: В голяма част от случаите избора на дадено действие генерира нови записи в Имперо. Пример за това е действието на Фактурирай на Падеж към поръчка при избор, на което се отваря печата на фактурата и се създава запис в обекта Фактури.

9. Статуси

Прилага се за управление на статусите на записите, чиято иконка представлява две сини кубчета.

Иконката за статуса е леко променена при преминаването от един статус в друг. Например при анулирането на дадена продажба чрез Анулирай, достъпен от Статуси/Основни/Анулирай.

10. Справки

Използва се за бърз достъп до справочна информация. Картинката, която изобразява бутона е изглежда като затворена книга.

11. Системни

Бутонът осигурява достъп до регистрите, архивиране на записите, настройките на обекта, настройките на статусите и история на статусите. Иконката му представлява папка и зъбчато колело.

Архивирането и разархивирането се извършва от Архивирай записа и Разархивирай записа, изобразени съответно с папка и стрелка надясно и папка и стрелка наляво.

Достъпът до регистрите на записа се извършва от Регистри.

Настройките на обекта са достъпни през Системни/Настройки на обекта.

Достъпът до настройките на статусите и историята на статусите се извършва през Системи/Настройки на статусите и Системни/История на статусите.

12. Управление на бележки

Управлението на бележките се извършва чрез бутона Персонални, чиято иконка представлява човече.

Създаването на нова бележка и преглеждането на вече съществуващи такива се извършва съответно от Персонални/Бележки/Добави бележка и Персонални/Бележки/Виж бележките.

13. Импорт

Използва се за импорт на записи в обекта.

14. Опресни

Опресняването е действие, с което се актуализира информацията, която е показана в Имперо. Бутонът Опресни се намира в горния десен ъгъл на списъка или формата, в който се намирате.

Страници: 1 2

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране