Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

май/12

29

Система за динамични характеристики

Често при работа на потребителя в Имперо възниква необходимостта от добавяне на полета информацията, в които няма да бъде използвана със справочна и аналитична цел, а с информативна. За тази цел сме създали система за динамични характеристики.

Какво представляват динамичните характеристики?

Динамичните характеристики представляват система, чрез която можете да разширите въвежданата към всеки запис в Имперо информация. Системата позволява на потребителя да добави допълнителни характеристики и да може да ги настройва до последния детайл при това без да са му необходими познания по програмиране.

Как се управляват динамичните характеристики?

Динамичните характеристики се организират в групи и притежават функционалности свързани с:

 • задаване на името и типа на характеристиката. Могат да бъдат:
  • число, което е положително, отрицателно или всички;
  • текст, който е свободен;
  • файл, при което полето ще има възможност за качване на файлове към запис;
  • картинка, при което ще бъде разрешено качване и преглед на вече качените картинки;
  • изброени стойности, позволява да се въвеждат точно определени валидни стойности за характеристиката така, че да потребителя да може да избира от тях;
  • обект, използва се за връзка към обект;
  • дата, служи за добавяне на поле за избор на дата.
 • задаване на интерфейсен контрол, който ще бъде използван;
 • задаване на стойност по подразбиране;
 • указване дали характеристиката ще се вижда в списък;
 • подреждане на интерфейсната форма;
 • дефиниране на зависимости от други характеристики.

Как да добавя динамична характеристики?

При създаването на динамична характеристика се спазват стъпките:

1. Избирате Динамични характеристики от Общия преглед на обекта, в който искате да добавите новата характеристика.

2. В отворилия се прозорец се избирате Нов, след което попълвате името на групата характеристики, в която ще бъде динамичната характеристика (изображение 1).


2. Избирате Добави характеристика, при което добавяте характеристика в създадената вече група (изображение 2).

Тип – посочвате типа, от който ще бъде динамичната характеристика
Задължително – маркирането му означава, че ще бъде задължително да въведете стойност за характеристиката
Покажи в списък – маркирането му означава, че характеристиката ще бъде показвана в списъка със записи в обекта

3. Създавате зависимост към характеристиката чрез Зависимости (изображение 3).

Избирайки Дизайн можете да редактирате вида на характеристиката като промените размера й или добавите нова колона (изображение 4).

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Макс Телеком и Ладжър 17 септември 2012
Задачи 15 октомври 2012
Вътрешни проекти 16 октомври 2012

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране