Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

май/12

29

Система за кодове на записи

Кодовете са задължителна характеристика на записите в Имперо и спомагат за уникалното им идентифициране.

За да конфигурирате на кода на записите в даден обект е необходимо да изберете настройки на кода в Общия преглед, последвано от Действия/Настрой код.

При настройването на кода на записите се попълва информация за:

1. Автоматичен – маркирането му означава, че кода ще се формира автоматично и ще изглежда по начина, който е показан в Дефиниция на код.
2. Дефиниция на код – показва как ще изглежда кода, въз основа на зададените в част 3, 4 и 5 параметри.
3. Прилага се за дефиниране на числовата редица на кода, за което е необходимо да се попълнят полетата:
Начало на поредицата
– посочвате стойността, от която ще започне броенето на записите
Дължина на поредицата – указва порядъка, който ще приемат записите от обекта. Например, когато стойността на това поле е 5 последния запис ще бъде 99 999.
4. Намира приложение, ако желаете в текста да има специфичен текст и характеристики, за целта се попълват полетата:
Текст – попълвате специфичния текст, който желаете да се появява в кода и избирате Добави.
Характеристика – можете да посочите характеристика, чиято стойност желаете се показва в кода на записа и избирате Добави.
[root] – задължителна част от формирането на кода. Представлява стъпката, с която се преминава от кода на един запис към кода на друг запис.
5. Показва частите, от които ще бъде структуриран кода и може да бъде редактиран местейки редовете с мишката.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Макс Телеком и Ладжър 17 септември 2012
Задачи 15 октомври 2012
Вътрешни проекти 16 октомври 2012

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране