Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

окт/12

16

Вътрешни проекти

Както името им гласи тези проекти се използват за организиране на вътрешните за организацията проекти, поради тази причина във вътрешните проекти не се посочва информация за контрагент.

Особеност

Вътрешният проект не може да премине към краен статус (успех или неуспех), ако има служител от екипа към проекта, който няма самооценка, крайна оценка и коментари към тях.

Характеристики по групи (описание на полета и попълване)

Основна информация

Код – попълва се автоматично при добавяне на записа
Име* – попълва се наименованието на проекта
Описание – въвежда се допълнителна информация за проекта, като например цели
Отговорник – посочва се служителя отговорен за изпълнението на проекта
Тип задачи, които съдържа – посочва се типът на задачите, от които се състои проекта
Начална дата – посочва се датата на стартиране на проекта
Планирана крайна дата – посочва се датата, на която се очаква да приключи проекта
Приоритет – посочва се степента на значимост на изпълнението на проекта
Отнася се за (обект) – попълва се в случай, че е необходимо обвързването на проекта с други записи от Имперо
Отнася се за (запис) – посочва се конкретен запис от избрания вече проект
Тип проект* – попълва се автоматично от Имперо със стойността Вътрешни проекти, която не може да се променя
Завършен – маркирано е, когато проектът е завършен
Дата на завършване – показана е датата, на която е приключен проекта

Екип на проект

Служител – посочва се служителят, който участва в изпълнението на проекта
Роля – посочва се ролята, която служителя изпълнява в проекта
Самооценка – предоставя информация за оценката, която конкретния служител е поставил по повод изпълнението на проекта
Коментар към самооценка – предоставя информация за коментара на служителя относно своята самооценка
Крайна оценка - това е оценката, която отговорника на проекта поставя за представянето на конкретния служител
Коментар към оценка – показан е коментара съпътстващ поставената оценка

Статистика

Предоставя информация за изпълнението на проекта спрямо задачите включени в него. За целта се използват полетата:

Общ брой задачи – Имперо показва броя на включените в проекта задачи
Начален статус – Имперо показва броя задачи, които са в начален статус
Междинен статус – Имперо показва броя задачи, които са в междинен статус
Успешно приключили – Имперо показва броя задачи, които са успешно приключили
Неуспешно приключили – Имперо показва броя задачи, които са неуспешно приключили
Процент завършеност – Имперо показва степента на завършеност на проекта

Активности

Позволява добавяне на активности към проекта. Подробно описание на активностите е налично тук.

Задачи

Служи за дефиниране на задачи към проекта, подробно описание на попълваните полета е налично тук.

Причина

В полето Причина за неуспех е показана причината, поради която проекта не е завършил с успех. Причината за неуспех се посочва при преминаване на проекта в краен статус от тип неуспех. Причините за неуспех се задават в полето Валидни причини при въвеждането на статуса в Настройки/CRM/Статус на проект.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Фактуриране 5 ноември 2012
Semper Fortis Risk Management 19 декември 2012

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране