Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

окт/12

15

Задачи

Задачите се прилагат за регистриране и възлагане на дейности, които трябва да бъдат изпълнени. Задачите могат да бъдат свързани към проект, да имат или да бъдат родители на други задачи, както и да се използват самостоятелно.

При добавянето на нова задача се попълват полетата:

Характеристики по групи (описание и попълване)

Основна информация

Код – попълва се автоматично
Отдел – посочва се отделът, от който е служителя, за който е предназначена задачата
Изпълнител – посочва се изпълнителят/отговорникът на задачата
Проект – посочва се проектът, към който е задачата (ако има такъв)
Родител – посочва се задачата, на която е подзадача въвежданата (ако има такава)
Дата на въвеждане – попълва се автоматично от Имперо
Планирана начална дата – посочва се датата, от която се очаква да стартира проекта
Планувано време – попълва се времето, за което се очаква задачата да бъде изпълнена
Резултатно планувано време – попълва се автоматично, представлява сумата от подзадачите (ако има такива) и плануваното време. В случай, че липсват подзадачи стойността на това поле е равна на плануваното време
Приоритет – посочва се важността на задачата
Свършена работа – Имперо попълва полето автоматично при завършване на задачата
Срок – датата, до която проекта трябва да бъде изпълнен
Заместник – посочва се служителят, който е отговорен за задачата при липсата на изпълнителя
Възложител – възприето е потребителят, който въвежда задачата да бъде нейн възложител
Бележка към последно връщане – показана е бележката, която потребителят е въвел при нейното връщане, например основанието за връщане на задачата
Тип задача – показва типът, който е посочен в полето Тип задачи, които съдържа на проекта, към който е задачата. Полето е празно, ако не е посочен проект или в проекта не е въведен Тип задачи, които съдържа
Предефиниран резултат – стойността му зависи от типа на задачата
Резултат – попълва се допълнително описание на постигнатия резултат
Описание – попълва се описанието на задачата

Страници: 1 2

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Вътрешни проекти 16 октомври 2012
Фактуриране 5 ноември 2012

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране