Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

окт/12

22

Проекти за абонаментна поддръжка

Обектът се използва за управление на свързаните с абонаментната поддръжка дейности. 

Особености

Преди да се започне работа с проектите за абонаментна поддръжка е необходимо да се настроят статусите, които ще приемат те. Това се извършва от Настройки/CRM/Статус на проект. Проектът за абонаментна поддръжка не може да бъде завършен, ако има изпълнители от екипа към проекта, които са без попълнени самооценки, крайни оценки и коментари към тях.

Характеристики по групи (описание на полета и попълване)

Основна информация

Код – попълва се автоматично от Имперо при добавяне на записа
Име* – попълва се наименованието на проекта
Описание – въвежда се допълнителна информация свързана с вътрешния маркетингов проект
Отговорник – посочва се служителят, отговорен за изпълнението на проекта
Тип задачи, които съдържа – посочва се типът на задачите, от които се състои вътрешния маркетингов проект
Начална дата* – посочва се датата на стартиране на дейностите по проекта
Клиент* – клиентът, за който е абонаментната поддръжка
Планирана крайна дата – посочва се датата, на която се очаква проекта да приключи
Приоритет – посочва се степента на значимост при изпълнението на проекта
Отнася се за (обект) – попълва се в случай, че е необходимо обвързването на проекта с други записи от Имперо
Отнася се за (запис) – посочва се конкретен запис от избрания вече проект
Тип проект – попълва се автоматично от Имперо със стойността Проекти за абонаментна поддръжка, която не може да се променя
Завършен – полето е маркирано, когато проекта е приключен
Дата на завършване – показана е датата, на която е приключен проекта
Договор за абонаментна поддръжка – посочва се или се добавя активен договор за абонаментна поддръжка за съответния клиент

Статистика

Общ брой задачи – показан е броя на включените в проекта за абонаментна поддръжка задачи
Начален статус – показан е броя задачи, които са в начален статус
Междинен статус – показан е броя задачи, които са в междинен статус
Успешно приключили – показан е броя задачи, които са успешно приключили
Неуспешно приключили – показан е броя задачи, които са неуспешно приключили
Процент завършеност – степента на завършеност на проекта

Екип към проект

Служител – посочва се служителят, който участва в изпълнението на проекта
Роля – посочва се ролята, която служителя изпълнява в проекта
Самооценка – предоставя информация за оценката, която конкретния служител е поставил по повод изпълнението на проекта
Коментар към самооценка – предоставя информация за коментара на служителя относно своята самооценка
Крайна оценка – това е оценката, която отговорника на проекта поставя за представянето на конкретния служител
Коментар – показан е коментара съпътстващ поставената оценка

Страници: 1 2

Прочетете още:

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране