Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

ное/12

5

Фактуриране

Преди да се фактурира една продажба е необходимо да се направят няколко настройки, свързани с:

 1. задаване на диапазон на фактурите;
 2. дефиниране на фактуриращ;

Задаване на диапазон на фактурите

Извършва се от обекта Номера по търговски обекти, който се намира в модула Настройки и подмодула Документи. За да бъде добавен нов диапазон е необходимо да се избере празен ред от списъка и да се попълнят полетата:

 1. Код – попълва се уникална информация за разпознаване на записа в базата данни
 2. Търговски обект – посочва се търговския обект, за който ще бъде валиден диапазона на издавания документ
 3. Група документи – в зависимост от документите, чийто диапазон се задава се посочва:
  1. Данъчен документ – когато диапазонът е за Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие, Протокол
  2. ДДС Протокол – когато диапазонът е за издаваните ДДС Протоколи
  3. Друг – когато се задава диапазонът за други неданъчни документи като Проформа фактура, Сметка, Митническа декларация, Договор, Протокол, Анекс, Входящи договори, Изходящи договори, Входящи анекси, Изходящи анекси, Други документи
 4. От – попълва се стойността, от която започва диапазона
 5. До – попълва се крайната стойност на диапазона
 6. Активен – поставя се отметка, за да бъде диапазонът в активен
 7. Осчетоводени до – попълва се автоматично от Имперо с посочената в търговския обект информация

Важно: Когато не е въведен диапазон на фактурите не може да бъде издадена фактура за продажбата.

Дефиниране на фактуриращ

Фактуриращият е лицето, от чието име се издава фактурата и чието име стои до СЪСТАВИТЕЛ във фактурата. Той се посочва в обекта Фактуриращ, който се намира в подмодула Документи, модул Настройки. При добавянето на нов фактуриращ се попълват полетата:

Основна информация

Код – попълва се автоматично от Имперо
Служител* – посочва се служителя, от чието има ще се издава фактурата

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране