Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

фев/13

8

Електронна система за търговия със земеделска земя

Нива Тренд ЕООД е нашият нов клиент, който ни направи част от идеята си за създаване на портал за е-търговия със земеделска земя – niva.bg.


За проекта – накратко

Проект: Електронна система за търговия със земеделска земя
Време за изпълнение:
Шест месеца
Използвани технологии:
Елементс, Microsoft Silverlight 5, PHP
Основна цел:
Разработване и внедряване на „Електронна система за търговия със земеделска земя“
Описание:
Идеята за създаване на портала е резултат от желанието на г-н Антон Андонов, собственик на Нива Тренд ЕООД, да улесни дейностите при търговията със земеделска земя, която ежегодно нараства.
В портала всеки може да провери публикуваните аренди, аукциони и продажби и да участва в тях посредством предварително избран лицензиран и регистриран посредник. Порталът поддържа профили на посредниците, където собствениците на земеделска земя могат да се информират за техният опит, рейтинг, реализирани сделки и региони, в които оперират.

Регистрацията на посредниците, публикуването на обяви за аренди, аукциони и продажби, както и участието им във вече публикувани такива се извършва в е-платформата – e.niva.bg. Успешната регистрация в платформата изисква от посредниците да притежават електронен подпис и да изпълнят коректно последователност от пет стъпки. В e.niva.bg посредниците могат да подновяват договорите си с Нива Тренд ЕООД, да контактуват помежду си, чрез чат система, да се абонират за получаване на съобщения при настъпване на дадено събитие, да редактират своите данни за контакт.

Системата е разработена в съответствие с действащата в България законодателна рамка за търговия със земеделска земя и затова в нея е възможно единствено постигане на валидирано съгласие за продажба или отдаване под аренда, което е потвърдено от съответните участници, посредством електронен подпис. Прехвърлянето на собствеността, плащането на договорената цена и размяната на копията на документите по сделката се извършва извън платформата.

В рамките на проекта бе създадена демонстрационна версия на платформата, в която регистрацията е свободна и не се изисква електронен подпис. Там може да се разгледа механизма при търговия със земеделска земя. Вижте я на e-demo.niva.bg.

Нива Тренд е еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик Антон Андонов, личност с дългогодишен опит в търговията със земеделски и недвижими имоти и собственик на АТренд ЕООД.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране