Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

юни/13

18

Имперо-Екстранет: лесен начин за изпращане на въпроси и запитвания

Екстранетът е начин за електронна комуникация между потребителите на Имперо и служителите, които са отговорни за неговата поддръжка.
Чрез него потребителите изпращат информация за бъговете, въпросите и запитванията, които са възникнали по време на работа с приложението.

 • бъгове – отклонения от нормалния начин на работа на системата. Например некоректно изчислена сума или не създал се контакт, въпреки че стъпките по създаването му са точни;
 • въпроси – това са питанията, които потребителите отправят към служителите на организацията. Например как да създадат нов склад, заприходят артикули или добавят нов потребител;
 • запитвания – това са въпросите, които са свързани с разработването на нова функционалност на системата. Например добавянето на ново поле в някоя форма или създаването на нова справка.

Изпращане на бъгове и въпроси

Изпращането на бъгове и въпроси се извършва чрез последователността от стъпки:

 1. От профила на потребителя се избира Обратна връзка
 2. Отваря се прозорец, в който се описва възникналия случай посредством полетата:
  1. Тип – посочва се дали става дума за бъг или въпрос;
  2. Продукт* – автоматично се попълва Имперо-то, в което е възникнал въпроса или бъга;
  3. Описание* – полето, в което се въвежда подробна информация за казуса, който е възникнал на служителя
  4. Прикачени файлове – показват се файловете, които потребителя е приложил към въпроса/бъга си
  5. Нов файл – поле за избор и добавяне на файл. Например снимка на екран от Имперо.
 3. Избира се Запиши, при което въпроса/бъга се изпраща до служителите на Ладжър.

Изпращане на запитвания за функционалност

От профила на потребителя се избира бутона Запитай за нова функционалност, след което се попълват полетата:

 1. Продукт* – попълва се автоматично с Имперо-то, което потребителят използва;
 2. Описание* – попълва се подробна информация за функционалността, която потребителя желае да бъде разработена
 3. Прикачени файлове – показани са всички файлове, които потребителя е прикачил към запитването си
 4. Нов файл – поле за избор и качване на файл, който съпътства запитването. Например работно задание.
 5. Избира се Запиши, след което се изпраща запитването до служителите на Ладжър

Статус на изпратените бъгове, въпроси, запитвания

Всички изпратени бъгове, въпроси и запитвания могат да бъдат достъпени от бутона Активни бъгове (в профила на потребителя) и отворилият се в последствие екран. В активни бъгове могат да бъдат проследени:

 1. Всички активни бъгове – тези, които все още се обработват или са активни. Извършва се чрез опцията Виж активните в панела Бъгове
 2. Всички бъгове – тези, които са отстранени, обработват се, активни и които потребителят е дефинирал като бъг, но всъщност не е. Извършва се чрез опцията Виж всички в панела Бъгове
 3. Всички неотговорени въпроси – показани са всички въпроси, които потребителят е изпратил и не е получил отговор за тях. Извършва се опцията Виж отворените в панела Въпроси.
 4. Всички неотговорени и отговорени въпроси – достъпни са от опцията Виж всички в панела Въпроси.
 5. Всички запитвания по съществуващ проект – достъпни от опцията Виж всички в панела Запитвания по съществуващ проект
 6. Всички запитвания за нов проект – достъпни от опцията Виж всички в панела Запитвания за нов проект. Този панел позволява добавяне на запитване за нов проект, за организация, която е различна от текущата, ползваща приложението.

Всеки един бъг, въпрос или запитване може да бъде прегледано след като бъде отворено (двоен клик върху конкретния запис).

Изпратените бъгове, въпроси и запитвания могат да бъдат сортира по техния статус, дата, лице за контакт и продукт.


Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране