Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

юни/13

5

Оцветяване на записи

Оцветяването на записи маркира записи от списъка на даден обект, които отговарят на предварително дефинирани условия в зададен цвят от потребителя цвят. При добавяне на нов запис за оцветяване се попълват полетата

Характеристики по групи (описание на полета и попълване)

Основна информация

Име* - попълва се наименованието на оцветяването, обикновено свързано с това, за което е оцветяването
Обект* – посочва се обекта, чиито записи от списъка ще бъдат оцветявани
Важи за наследяващите обекти – поставя се отметка, ако оцветяването ще се отнася и за записите, които наследяват текущия. Например Всички контрагенти и Клиент, когато в полето Обект* е посочен Всички контрагенти, а е поставено чек-че в полето Важи за наследяващите обекти, то ще бъдат оцветени и записите на Клиент, които отговарят на условието.
Потребител – посочва се потребителя, на който ще му бъдат оцветени записите.
Забележка: Ако полето бъде оставено празно оцветяването ще важи за всички потребители.
Предефиниран цвят* – указва се цвета, в който ще бъдат маркирани записите от списъка
Цвят* – автоматично се попълва с HTML кода на цвета посочен в полето Предефиниран цвят. Когато в Предефиниран цвят е посочено „Зададен от потребителя цвят“ полето Цвят трябва да се попълни от потребителя с HTML кода на желания цвят.
Валидно – Имперо автоматично поставя отметка, когато филтрите към оцветяването са валидирани успешно
Активно – поставя се отметка, за да активирате филтъра

Филтри

В тази част се дефинират условията, на които трябва да отговарят записите, за да бъдат оцветени. Възможно е добавянето на повече от един филтър, при което се свързват помежду си с оператор „И“ или „ИЛИ“ в зависимост от целите. При добавянето на филтър за оцветяване се спазват стъпките:

  1. избира се бутона Добави филтър;
  2. в отворилия се прозорец се маркира характеристиката/характеристиките, по които ще се указват записите за оцветяване. Например Участници, както е в приложената картинка;
  3. на тази стъпка се задава, на което трябва да отговаря характеристиката. В зависимост от записа са възможни следните оператори „=(е равно на)“, „!=(е различно от)“, „започва с“, „завършва с“, „съдържа“, „е празно“ и „не е празно“
  4. при избор на Завърши, Имперо добавя филтъра;
  5. след като филтъра е добавен е необходимо да бъде проверена неговата коректност за целта се избира бутона Валидирай филтрите

Подробно практическо описание на оцветяването на записи можете да прочетете в статията тук.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране