Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

сеп/13

16

Как да: продам артикул на контрагент, който не е клиент?

Имперо ERP В Имперо информацията за реализираните продажби се въвежда в обекта Продажби (което предоставя възможност за автоматично генериране на фактура и изписване на артикули от склада), а тази за отделния тип контрагент в съответния обект – Дистрибутори, Доставчици, Куриери, Банки и други. Едно от изискванията на системата е въвежданите продажби да бъдат към контрагент, който е дефиниран като клиент в нея. В практиката често се реализират продажби към контрагенти, които не са въведени като клиенти, а съществуващите в Имперо проверки за дублиране на записи не позволяват повторното им добавяне.

За да излезем от възникналата ситуация сме създали възможност за добавяне на допълнителен тип на конкретния контрагент.

Как се извършва това?

Нека разгледаме един пример за това как ще се извърши продажба към контрагента УниКредит Булбанк, който е въведен в системата като банка. За да се добави на нов тип към записа се изпълняват стъпките:

  • избира се модула Маркетинг и обекта Всички контрагенти;
  • от Всички контрагенти се открива записa, чийто тип ще бъде обновяван и се избира опцията Смени типа. Тя може да бъде избрана както от Общия преглед, така и от Списъка (в случая от Списъка);

  • отваря се прозореца за Смяна на типа, където се посочва новият тип, който ще приема записа. В разглеждания случай трябва да се постави отметка на полето Клиенти, така УниКредит Булбанк ще бъде въведена като клиент и банка.

  • успешната промяна на типа е последвана от съответното съобщение.

Накрая УниКредит Булбанк ще може да бъде избран като клиент при добавянето на продажба.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране