Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Архив за октомври 2013

31

окт/13

Пакетни цени

Намира приложение при добавяне на пакетни цени за продукти, услуги или и комбинация от двете. При добавяне на нова пакетна цена се попълва информация за:

Характеристики по групи (описание на полета)

Основна информация

Код – служи за различаване на записа в базата данни. Може да бъде добавян автоматично.
Име – попълва се наименованието на пакетната цена
Обща пакетна цена – сумата от общите цени на артикулите и услугите включени в пакетната цена, попълва се автоматично

Артикули към пакетна цена

Артикул – посочва се продуктът/услугата, който ще бъде включен в пакетната цена
Количество – попълва се броят артикули или услуги, които ще бъдат включени в пакетната цена
Единична цена – попълва се единичната цена на артикула

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране