Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

окт/13

31

Пакетни цени

Намира приложение при добавяне на пакетни цени за продукти, услуги или и комбинация от двете. При добавяне на нова пакетна цена се попълва информация за:

Характеристики по групи (описание на полета)

Основна информация

Код – служи за различаване на записа в базата данни. Може да бъде добавян автоматично.
Име – попълва се наименованието на пакетната цена
Обща пакетна цена – сумата от общите цени на артикулите и услугите включени в пакетната цена, попълва се автоматично

Артикули към пакетна цена

Артикул – посочва се продуктът/услугата, който ще бъде включен в пакетната цена
Количество – попълва се броят артикули или услуги, които ще бъдат включени в пакетната цена
Единична цена – попълва се единичната цена на артикула

Прочетете още:

Артикули17 февруари 2011
Договори11 март 2011
Складове21 февруари 2011
Поръчки1 март 2011
Дистрибуция10 март 2011
Оферти24 октомври 2014
Продажби24 октомври 2014
Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране